NL EN

Beloningsbeleid

We voeren een beloningsbeleid dat in lijn is met onze strategie en bijdraagt ​​aan waardecreatie op lange termijn.

Op de pagina Remuneration policies (Engelstalig) beschrijven we het beleid dat van toepassing is op onze medewerkers, Identified Staff, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Informatie over het beloningsbeleid vindt u ook de pagina Financiële resultaten in het jaarverslag (hoofdstuk Remuneration) en de Pijler III-informatie.