NL EN

Beloningsbeleid

We voeren een beloningsbeleid dat in lijn is met onze strategie en bijdraagt ​​aan waardecreatie op lange termijn.

Het beleid dat van toepassing is op onze medewerkers, Identified Staff, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen beschrijven we op de pagina Remuneration policies (Engelstalig). 

Informatie over het beloningsbeleid vindt u ook in het jaarverslag en de Pijler III-informatie op de pagina Financiële resultaten.