Home|Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
 • Diensten
 • Fund Library
 • Insights
Inloggen
Professional Investor - Netherlands

Alternative Investment Solutions

Controle in een complexe omgeving

Video

Optimalisatie van alternatieve beleggingen

Een nieuw product voor advies op maat binnen een robuust governanceraamwerk

Waarom alternatief beleggen?

1. Hoger rendement

🗸 Illiquiditeitspremie
🗸 In de meeste gevallen een inkomenscomponent en stabiele kasstroom
🗸 Vaak aanspraak op fysieke activa, indirecte inflatiecompensatie

2. Betere diversificatie

🗸 Minder gevoelig voor marktcorrecties
🗸 Diverse mix van risico en rendement in vergelijking met traditionele beleggingen
🗸 Breder spectrum van beleggingskansen

3. Verankering van duurzaamheid

🗸 Invloed op en controle over duurzaamheidsaspecten
🗸 ESG-integratie mogelijk in hele toeleveringsketen
🗸 Impactbeleggen

De uitdagingen van alternatief beleggen

Navigeren in complexe omgeving

Het is een hele opgave om de alternatieve categorie te kiezen die het best bij uw beleggingscriteria en bestaande portefeuille past.

Juiste beheerder selecteren

De rendementsverschillen zijn groter, de vergoedingen hoger en de looptijden langer dan bij liquide beleggingen.

Duurzaamheid integreren

Bij de meeste beheerders van alternatieve beleggingen heeft duurzaamheid lage prioriteit en is het slecht in het beleggingsproces geïntegreerd.

Controle houden

De gebrekkige verslaglegging, de complexiteit van closed-end fondsen en de onverhandelbaarheid roepen bij beleggers een gevoel van onmacht op.

AIS om meer waarde te creëren

Strategisch advies & toegang op maat

🗸 Beste beheerders in hun soort
🗸 Transparante vergoedingenstructuur
🗸 Geen prestatievergoeding
🗸 Lagere minimuminleg

Doelgericht ontwerp

🗸 Maximale diversificatie
🗸 Optimale liquiditeit
🗸 Integrale duurzaamheid
🗸 Flexibele juridische structuur

All-in beheer

🗸 Grondige continue analyse
🗸 Gedetailleerde, transparante monitoring
🗸 Rapportage op institutioneel niveau
🗸 Integratie van bestaande beleggingen

“Met AIS houden klanten controle: we begeleiden hen in het hele traject van alternatief beleggen, van begin tot eind. Doelgericht advies, deskundige selectie van beleggingen, dagelijks beheer en afwikkeling vormen onderdeel van een naadloos proces. En zoals u bij Van Lanschot Kempen kunt verwachten, is de transitie naar duurzaamheid een belangrijk aspect. In essentie brengt AIS beleggers in rustig water: het biedt controle in een complexe omgeving.”

Wilse Graveland, Hoofd Fiduciair Management – NL

Impactbeleggen en alternatieve beleggingen –kansen, impact en diversificatie

Dinsdag 27 Juni, 10:00 CET

Alternatieve beleggingen bieden veel potentiële voordelen, zoals toegang tot beleggingskansen waarmee beleggers hun portefeuille kunnen diversifiëren, en daarmee de mogelijkheid om op termijn een betere verhouding tussen risico en rendement te realiseren. Maar alternatieve beleggingen zijn ook complex. Door de toegenomen populariteit is het universum gegroeid, niet alleen in aantal opties maar ook in complexiteit. Als we naar alternatieve beleggingscategorieën zoals landbouwgrond kijken vanuit het perspectief van impactdoelen, dan kan dit een nieuw licht werpen op de kansen die hier voor beleggers liggen: deze beleggingen bieden mogelijkheden om daadwerkelijke en meetbare impact in termen van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te realiseren op een wijze die tastbaarder is dan in het geval van beursgenoteerde beleggingen. Aan de hand van landbouwgrond als casestudy belichten we in het komende webinar de kansen om met succes alternatief te beleggen. Klik hier om u in te schrijven voor het webinar.

Tijdens het webinar:

- leggen we uit hoe we alternatief beleggen benaderen om maximale diversificatie te bereiken en zowel financieel rendement als impact te realiseren;
- delen we met u onze strategieën om deze complexe en vaak minder liquide beleggingen gedurende een lange periode te beheren;
- lichten we toe hoe we bij de selectie van geschikte beheerders te werk gaan, in het bijzonder vanuit het perspectief van impact. We bespreken onder meer de belangrijkste selectie- en uitsluitingscriteria;
- casestudy: we laten zien dat landbouwgrond een uitstekend voorbeeld is van een strategie om uw portefeuille te diversifiëren en tegelijkertijd directe en meetbare impact te genereren.

Schrijf je in voor ons webinar

Specifieke alternatieve beleggingen

Alternative Credit

Alternatieve, niet-beursgenoteerde creditbeleggingen kunnen extra rendement opleveren in de vorm van illiquiditeits- en complexiteitspremies. Deze beleggingscategorie omvat een groot aantal schuldinstrumenten, zoals distressed debt, structured credit en direct lending.

Overige

Vanuit onze jarenlange ervaring met alternatief beleggen bieden we nog een aantal andere categorieën aan, zoals niet-beursgenoteerde infrastructuur, private equity in het Europese middensegment en wereldwijd impactbeleggen.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ons team

Wilse Graveland

Hoofd fiduciair management

w.graveland@vanlanschotkempen.com

Johan van Egmond

Executive Director Institutional Relations

Daniel Whitaker

Senior Associate, Institutional Relations – International

Iain Brown

Head of Strategic Clients Fiduciair Management UK

+44 2 03 63 694 62

i.brown@vanlanschotkempen.com

Vicky Casebourne

Jens Poepjes

Head of Fiduciary Management – CH

+41 79 173 98 23

j.poepjes@vanlanschotkempen.com

Frank Jüdt

Director, Institutional Relations – CH

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business Professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth Management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen Investment Management 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK