Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
Niet-beursgenoteerde real assets Van Lanschot Kempen

Niet-beursgenoteerde real assets

Niet-beursgenoteerde beleggingen zoals vastgoed, infrastructuur en landbouwgrond

Doelstelling

Wij streven ernaar om op lange termijn een aantrekkelijk rendement te realiseren door wereldwijd te beleggen in gediversifieerde portefeuilles van niet-beursgenoteerde beleggingen zoals vastgoed, infrastructuur en landbouwgrond.

Filosofie

Door demografische ontwikkelingen, klimaatverandering, geopolitiek en andere belangrijke structurele factoren voorzien wij een verdere toename van de vraag naar en investeringen in:
 • vastgoed – o.a. voor logistiek en woningen;
 • infrastructuur – o.a. voor (hernieuwbare) energie en digitale netwerken; en
 • landbouwgrond – o.a. voor olijven, avocado’s en graan. 
Wereldwijd beleggen in dergelijke ‘real assets’ via niet-beursgenoteerde posities opent de deur naar:
 • aantrekkelijke rendementen en diversificatie van de portefeuille ten opzichte van traditionele markten;
 • defensieve kenmerken in tijden van hogere inflatie; en
 • een actieve benadering om waarde te creëren.

Aanpak

Om in het universum van ‘real assets’ te beleggen, past ons team een ‘multi-manager’ benadering toe. Het vermogen wordt primair ondergebracht in (open-end en closed-end) fondsen die door derden worden beheerd. Daarnaast belegt het team ook rechtsreeks in ‘real assets’, met name in landbouwgrond.
Ons ervaren team past een gestructureerd, gedisciplineerd proces toe waarbij kwantitatieve en kwalitatieve competenties worden gecombineerd en dat erop is gericht om: 
 • activa te traceren die op lange termijn een stabiel rendement genereren, niet correleren met traditionele markten en in tijden van hogere inflatie defensieve kenmerken bieden; 
 • vanuit waarderingsperspectief het optimale instapmoment te bepalen aan de hand van een datagestuurd model dat van duidelijke en meetbare duurzaamheidsdoelen uitgaat; en
 • een hoogwaardige portefeuille op te bouwen waarin beleggingen actief worden gevolgd, vanuit de gedachte dat wij aandeelhouder voor de lange termijn willen zijn.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fund library

Fund library

Ons team

Daan van Aert Van Lanschot Kempen

Daan van Aert

Portfolio Manager

Michael Sylvester Van Lanschot Kempen

Michael Sylvester

Portfolio Manager

Isaura Wolswijk Van Lanschot Kempen

Isaura Wolswijk

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK