Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
Niet-gecorreleerde beleggingen van Lanschot Kempen

Niet-gecorreleerde beleggingen

Een gediversifieerde pool van niet-gecorreleerde fondsen

Doelstelling

Wij beleggen in een gediversifieerde pool van niet-gecorreleerde fondsen, met als doel om op lange termijn stabiele vermogensgroei te realiseren bij een behoudend algeheel risicoprofiel en een lage correlatie met traditionele aandelen- en vastrentende markten.

Filosofie

Naar onze mening kunnen niet-gecorreleerde strategieën gestage vermogensgroei creëren door niet-traditionele risicopremies en vaardigheden (alpha) te benutten terwijl deze strategieën door hun diversificatie, weg van traditionele marktrisico’s, beleggers tevens een bepaalde mate van vermogensbehoud bieden. Dit kan in tijden van marktstress bijzonder nuttig zijn.

Aanpak

Voor de samenstelling van een multi-managerportefeuille past ons ervaren team een gedisciplineerd, gestructureerd proces toe dat erop is gericht om:
 • een directe positie te verschaffen, tegen zo laag mogelijke instapprijzen, in een zorgvuldig geselecteerd aantal hoogwaardige strategieën en benaderingen, waaronder macro/systematisch, multi-strategie, relatieve waarde, effecten met garantie, credit/distressed en structured credit;
 • diversificatie ten opzichte van traditionele beleggingscategorieën te realiseren door de beleggingen over een verscheidenheid van stijlen en strategieën te spreiden; en
 • onder alle omstandigheden een positief rendement te behalen bij een beperkte marktgevoeligheid en op termijn geringe correlatie met traditionele aandelen en obligaties.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fund library

Fund library

Ons team

Michiel Meeuwissen Van Lanschot Kempen

Michiel Meeuwissen

Head of Manager Research Solutions

Theo Nijssen Van Lanschot Kempen

Theo Nijssen

Head of Manager Research Solutions

Felix Rutten Van Lanschot Kempen

Felix Rutten

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK