Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Inloggen
Professional Investor - Netherlands
Niet-gecorreleerde beleggingen van Lanschot Kempen

Ongecorreleerde beleggingen

Een gediversifieerde pool van niet-gecorreleerde fondsen

Doelstelling

Wij beleggen in een gediversifieerde pool van niet-gecorreleerde fondsen, met als doel om op lange termijn stabiele vermogensgroei te realiseren bij een behoudend algeheel risicoprofiel en een lage correlatie met traditionele aandelen- en vastrentende markten.

Filosofie

Naar onze mening kunnen niet-gecorreleerde strategieën gestage vermogensgroei creëren door niet-traditionele risicopremies en vaardigheden (alpha) te benutten terwijl deze strategieën door hun diversificatie, weg van traditionele marktrisico’s, beleggers tevens een bepaalde mate van vermogensbehoud bieden. Dit kan in tijden van marktstress bijzonder nuttig zijn.

Aanpak

Voor de samenstelling van een multi-managerportefeuille past ons ervaren team een gedisciplineerd, gestructureerd proces toe dat erop is gericht om:
 • een directe positie te verschaffen, tegen zo laag mogelijke instapprijzen, in een zorgvuldig geselecteerd aantal hoogwaardige strategieën en benaderingen, waaronder macro/systematisch, multi-strategie, relatieve waarde, verzekeringsobligaties, credit/distressed en structured credit;
 • diversificatie ten opzichte van traditionele beleggingscategorieën te realiseren door de beleggingen over een verscheidenheid van stijlen en strategieën te spreiden; en
 • onder alle omstandigheden een positief rendement te behalen bij een beperkte marktgevoeligheid en op termijn geringe correlatie met traditionele aandelen en obligaties.

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ons team

Theo Nijssen Van Lanschot Kempen

Theo Nijssen

Head of Manager Research Solutions

Roul Haerden Van Lanschot Kempen

Roul Haerden

Head of Manager Research Solutions

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2023VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerPrivacy & cookies UK