Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
13 Maart 2023

Visie op Asset Allocatie maart

In februari waren aandelenbeleggers minder optimistisch dan in januari. De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde met 3,0% . Aandelen uit opkomende markten noteerden met 6,5% de grootste verliezen, gevolgd door de regio Pacific met een verlies van 5,0%. In de VS ging de markt 2,6% omlaag. Alleen Europa hield het droog met een winst van 1,9%. Sinds het dieptepunt in september zijn Europese aandelen ruim twee keer zo hard gestegen dan Amerikaanse aandelen.

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van Maart downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • Groeivertraging valt mee, inflatie hardnekkiger dan verwacht
 • Beleggers zijn gedraaid naar de visie van centrale banken
 • Voorzichtig beleggingsbeleid ongewijzigd
2023, 13 Maart

Visie op asset allocatie

Download

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.
 

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK