Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
15 maart 2023

Ondernemend duurzaam: Biodiversiteit

Door onze manier van leven neemt de biodiversiteit de afgelopen jaren 100 tot 1000 keer sneller af dan als natuurlijk wordt beschouwd. Deze ontwikkeling bedreigt het overleven van de mens en heeft ook impact op Van Lanschot Kempen als vermogensbeheerder en op onze klanten. Wat kunnen wij doen om biodiversiteit te beschermen, de transitie naar een meer duurzame toekomst te versnellen en onze klanten daarin te begeleiden? Tien vragen aan Anne Crijns, ESG-analist in het Sustainability Centre, over ons nieuwe biodiversiteitsbeleid en wat dit betekent voor onze beleggingen. 
Download de PDF hier

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK