Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen

Compensatieregeling voor consumptief doorlopend krediet

Hebt u gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de compensatieregeling. Lees hieronder meer over de regeling.
  • Achtergrond
  • Aanmelden
  • Veelgestelde vragen
  • Contact

  Waarom deze compensatieregeling?

  Op 3 maart 2021 heeft de beroepscommissie van het klachteninstituut Kifid uitspraak gedaan over de hoogte van het rentepercentage van een door ABN Amro verstrekt doorlopend krediet aan een consument. De kern van de uitspraak is dat een consument mag verwachten dat, wanneer er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen, de rente op het consumptief doorlopend krediet meebeweegt met de relevante marktrente. Op basis van deze uitspraak hebben wij kritisch gekeken naar consumptieve kredieten die Van Lanschot Kempen heeft verstrekt. Uit dat onderzoek hebben wij geconcludeerd dat er niet altijd duidelijke afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen. In die gevallen komen klanten in aanmerking voor een compensatie.

  Welke soort kredieten komen in aanmerking voor compensatie?

  De Kifid-uitspraak heeft betrekking op consumptieve doorlopende kredieten. Particuliere relaties die een soortgelijk product hebben of hadden met een onduidelijke afspraak over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen, komen bij Van Lanschot Kempen in aanmerking voor een compensatie van te veel betaalde rente.

  Hoe bepalen wij de compensatie?

  1. Wij kijken eerst of er sprake is van een consumptief doorlopend krediet en of in de kredietovereenkomst een onduidelijke afspraak staat over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen. 
  2. Uit de Kifid-uitspraak volgt welke marktrente (ook wel referentierente genoemd) moet worden gebruikt om te bepalen of u te veel rente hebt betaald. Met deze referentierente bepalen wij het verschil met het rentetarief van uw product. Is het krediet verstrekt vóór 1 januari 2014? Dan starten we met het bepalen van de referentierente op 1 januari 2014. Is het krediet daarna verstrekt, dan geldt de ingangsdatum daarvan als de voor u geldende startdatum van de referentierente.
  3. Op basis van het verloop van de referentierente bepalen wij per kalenderkwartaal of u te veel rente hebt betaald. Wij gaan hierbij terug tot 1 januari 2014.
  4. Is de referentierente gedaald en het rentetarief van uw krediet gelijk gebleven? Dan compenseren wij u het verschil. Is de referentierente gestegen en het rentetarief van uw krediet gelijk gebleven? In dat geval betalen wij u geen vergoeding of verrekenen wij dit voordeel met de te veel betaalde rente.
  5. Wij gaan er in onze berekening van uit dat u het te veel betaalde bedrag aan rente zou hebben afgelost op uw krediet. Dat heeft tot gevolg dat u over de volgende periode over een lager kredietbedrag rente verschuldigd zou zijn geweest. Andersom geldt dat ook. Hebt u over een bepaalde periode te weinig rente betaald? Dan zou u minder hebben afgelost op uw krediet. In dat geval zou u meer rente hebben betaald, omdat het kredietbedrag hoger zou zijn geweest. Is dat het geval, dan verrekenen wij het bedrag dat u te weinig hebt betaald met de te veel betaalde rente. Dit is het ‘rente-op-rente-effect’.
  6. Is het totaalbedrag vervolgens hoger dan € 50? Dan keren wij de compensatie aan u uit.

  Hoe ontvangt u bericht?

  Huidige klanten

  • Huidige klanten die na 1 januari 2014 een krediet bij ons hebben afgesloten hoeven niets te doen. Per brief informeren wij u persoonlijk over het compensatievoorstel.
  • Huidige klanten die voor 1 januari 2014 een krediet bij ons hebben afgesloten, kunnen zich aanmelden via deze website. U wordt dan gevraagd om extra gegevens aan te leveren.

  Voormalige klanten
  Wanneer u geen klant meer bent bij Van Lanschot Kempen en denkt toch in aanmerking te komen voor compensatie, dan kunt u zich via deze website aanmelden voor de compensatieregeling. Wanneer u dit krediet vóór 1 januari 2014 hebt gehad, vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.

  Aanmelden

  Stuur de onderstaande gegevens naar compensatie@vanlanschotkempen.com om u aan te melden voor de compensatieregeling. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om u te laten weten welke extra informatie wij graag van u ontvangen. 

  1. Uw naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam)
  2. Uw adres (straatnaam, huisnummer, postcode, stad en land)
  3. Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) 
  4. Bent u klant bij Van Lanschot Kempen (ja/nee)
  5. Huidig of voormalig rekeningnummer bij Van Lanschot Kempen (indien bekend)
  Aanmelden per e-mail

  Veelgestelde vragen

  Gepubliceerd op 28 januari 2022; laatste update: 22 juni 2023

  Staat uw vraag er niet bij?

  Neem dan contact met ons op via een e-mailbericht aan compensatie@vanlanschotkempen.com.
  Stuur e-mail

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2023Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer