Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen

Aflossingsvrije hypotheek aflossen: verstandig of niet?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypothecaire lening zonder aflosschema. Een misverstand is dat deze lening niet afgelost hoeft te worden. Aan het einde van de looptijd moet ook deze afgelost of verlengd worden.


Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat het verstandig is om een aflossingsvrije hypotheek voor de eigen woning af te lossen. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft banken en verzekeraars opgedragen hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen en hen te informeren over de mogelijke consequenties van aflossingsvrije hypotheken. Maar een aflossingsvrije hypotheek kan in bepaalde situaties nog steeds passend zijn.

Gevaren van aflossingsvrij lenen

De rente op een hypotheek is gedurende dertig jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, daarna vervalt de renteaftrek. Voor hypotheken die al in 2001 bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel bestonden, verloopt deze renteaftrek in 2031.

Als de hypotheek na die dertig jaar niet wordt afgelost, gaat de hypotheek over naar box 3.* In de meeste gevallen stijgen daardoor de netto rentelasten. Vaak is met de bank afgesproken dat de aflossingsvrije hypotheek een looptijd heeft van dertig jaar. De vraag is of een bank na afloop van die dertig jaar de hypotheek aflossingsvrij wil verlengen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de waarde van de woning, het overige vermogen en de dan geldende wet- en regelgeving. Ook wordt er gekeken naar uw leeftijd: in veel gevallen zal het inkomen immers door pensionering dalen. De vraag is of het inkomen of vermogen dan nog voldoende is om de lasten van de aflossingsvrije hypotheek te kunnen betalen.

Als de bank de hypotheeklening niet wil verlengen of de maandlasten niet meer betaalbaar zijn, bestaat de kans dat uw woning verkocht moet worden. En als de verkoopopbrengst van de woning dan niet genoeg is om de hypotheeklening af te lossen, loopt u ook nog eens het risico op een restschuld.

Aflossingsvrij kan passend zijn

Wij spreken regelmatig klanten met een aflossingsvrije hypotheek bij wie dit prima past. Zij hebben voldoende vermogen in de vorm van overig onroerend goed, een onderneming, een effectenportefeuille of spaargeld. Zij kiezen er bewust voor om de hypothecaire lening voor de eigen woning niet af te lossen.

Een voorbeeld

Jacques en Karin zijn beiden 63 jaar. Jacques heeft nu een bruto jaarsalaris van € 120.000. Ze hebben een eigen woning met een marktwaarde van € 1.000.000 en een aflossingsvrije hypotheek van € 700.000. De rente van 3% staat nog vijftien jaar vast. Daarnaast hebben ze een effectenportefeuille van € 600.000.

Hun huidige besteedbaar inkomen bedraagt € 50.000. Jacques pensioeninkomen vanaf 67-jarige leeftijd is inclusief AOW € 40.000 bruto per jaar. Karin krijgt straks een jaarlijkse AOW-uitkering van € 11.400 bruto. Hun besteedbaar inkomen daalt dan met ongeveer 55% van € 50.000 naar € 22.500.

Wat is de beste oplossing voor Jacques en Karin? Hun besteedbaar inkomen daalt na pensionering. Dat kunnen ze aanvullen met het vermogen uit de effectenportefeuille. Jacques en Karin willen liever niet dat hun vermogen “vast” komt te zitten in het huis. Ze willen flexibiliteit behouden en besluiten hun hypotheeklening nu niet af te lossen.

Hebt u een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan goed informeren over de meest passende oplossing voor u. Doe dit ruimschoots voordat uw hypotheeklening de einddatum nadert.

*Box 3 gaat wijzigen. Wijzigingen zijn globaal bekend. In plaats van de schuld die in mindering komt op het box 3-vermogen, wordt een forfaitaire rente in aftrek gebracht die gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Geschreven naar de stand van zaken op 9 mei 2022.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2023Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer