Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen

Vermogen overdragen met een familiefonds: 3 voordelen

Veel vermogende ouders willen hun vermogen overdragen naar de volgende generatie, maar daarbij nog wel zelf zeggenschap houden. Een van de mogelijkheden is dan een familiefonds. Ik zet drie voordelen van een familiefonds voor u op een rij.

1. Zeggenschap houden over geschonken vermogen

Bij een familiefonds worden het economisch eigendom en de zeggenschap van het vermogen van elkaar gescheiden. Het economisch eigendom komt bij de participatiehouders te liggen. De zeggenschap van het fonds komt bij de bewaarder en beheerder te liggen, deze mogen dezelfde persoon zijn. Vaak wordt er een stichting opgericht die de bewaarder en beheerder wordt. Als u zelf de bestuurder van de stichting wordt, hebt u daarmee de zeggenschap over het vermogen in het familiefonds. U schenkt de participaties in het fonds vervolgens aan de (klein)kinderen, die daarmee het economisch eigendom van het vermogen krijgen. Zij moeten over de schenking schenkbelasting betalen. Meestal krijgen alle kinderen een gelijk aantal participaties, maar u mag zelf bepalen hoe u het vermogen verdeelt.

2. Kinderen leren omgaan met vermogen

Hoewel u de zeggenschap hebt over het fonds, kunt u de kinderen betrekken bij het beheer van het vermogen en bijvoorbeeld regelmatig samen het beleggingsbeleid van het fonds bespreken. Ook zien wij in de praktijk dat de kinderen aanschuiven bij de besprekingen met de vermogensbeheerder. De kinderen maken zo onder uw begeleiding kennis met ‘de wereld van beleggen’. Daarnaast leren zij dat ze weliswaar economisch eigenaar zijn van een deel van het vermogen, maar dat ze alleen jaarlijkse uitkeringen krijgen en dat de hoofdsom grotendeels in stand blijft. Deze jaarlijkse uitkering zal minimaal groot genoeg moeten zijn om de box 3-heffing te kunnen betalen. Omdat het familiefonds fiscaal transparant is, moet elk meerderjarig kind namelijk de waarde van de participaties in box 3 aangeven. Bij minderjarige participatiehouders geven de ouders de waarde van de participaties aan bij hun eigen box 3-vermogen.

3. Vermogen bij elkaar houden

Het vermogen blijft ook na de schenking van de participaties bij elkaar. Daardoor is de omvang groter dan bij een opsplitsing en staan er meer beleggingsmogelijkheden open. Ook kunnen de kosten voor het vermogensbeheer lager zijn dan wanneer met meerdere kleinere depots wordt gewerkt.

Van Lanschot organiseert op haar kantoren regelmatig een beleggingsspel voor ouders en kinderen om kinderen kennis te laten maken met beleggen. Wilt u samen met uw kinderen meedoen aan het spel of meer weten over de mogelijkheden van een familiefonds? Neem contact op met uw private banker of lees onze FamiliefondsWijzer.

Geschreven naar de stand van zaken op 28 mei 2018.

Download

 • Van Lanschot Kempen Familiefondswijzer

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2023Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer