Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen

Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting?

Blog

Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting?

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Inmiddels hebben alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Wat zijn hun plannen voor de schenk- en erfbelasting en de 'jubelton'?

In twee eerdere blogs heb ik op een rij gezet wat er in de verkiezingsprogramma’s staat over box 3 en over de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Mijn collega Andrew Mackay heeft een blog geschreven over de gevolgen voor goede doelen. In deze blog ga ik in op wat er in de verkiezingsprogramma’s staat over de schenk- en erfbelasting.

In Nederland kennen we zowel schenk- als erfbelasting. De tarieven zijn voor beide gelijk, maar de vrijstellingen zijn wel verschillend. Onderstaand de tarieven voor 2021:

Belaste verkrijging
Tariefgroep I (partner en kinderen) Tariefgroep IA (Kleinkinderen) Tariefgroep II (Overigen)
€ 0 - € 128.751 10% 18% 30%
> € 128.751 20% 36% 40%

Verkiezingen 2021​​
​Bij D66 lezen we (pagina 60): ‘Wij verhogen de tarieven in de erf- en schenkbelasting. We verkleinen het onderscheid tussen de verschillende categorieën ontvangers. De tarieven worden progressiever, zodat over grote erfenissen relatief meer belasting wordt betaald. Zo zorgen we ervoor dat erfenissen en schenkingen niet onevenredig bij mensen terechtkomen die al relatief welvarend zijn.
Logo D66

In het programma van GroenLinks staat: ‘Vermogensongelijkheid wordt doorgegeven van generatie op generatie. 1 procent van de kinderen erft bijna 30 procent van alle erfenissen. We dringen deze ongelijkheid terug door de erfbelasting af te schaffen voor gewone huishoudens met een gemiddelde erfenis en door grote erfenissen juist zwaarder te belasten. Om misbruik tegen te gaan, hervormen we de bedrijfsopvolgingsregeling zodat mensen gewoon belasting afdragen als ze een bedrijf erven.’
Logo GroenLinks

Daarentegen wil het CDA de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven juist behouden en vereenvoudigen. Zij beschrijven dit als volgt in hun programma (pagina 38 en 42): ‘Wij behouden de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven en willen een snellere behandeling van aanvragen door de Belastingdienst. Nu kan het toekennen van de fiscale vrijstelling jaren duren.’

Logo CDA

In het programma van Forum voor Democratie staat (pagina 48 en 49): ‘De erf- en schenkbelasting vinden we onrechtvaardig. We willen de erf- en schenkbelasting daarom afschaffen.’
Logo Forum voor Democratie

ChristenUnie (pagina 99) en GroenLinks (pagina 45) vinden allebei dat de schenkingsvrijstelling voor de woning van € 100.000 (ook wel de ‘jubelton’ genoemd) moet worden afgeschaft.

Logo Christen Unie

Afschaffing jubelton

Wat houdt de jubelton precies in? U kunt uw kind eenmalig € 105.302 (2021) belastingvrij schenken voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning, afkoop van de erfpacht of aflossing van de hypotheek of restschuld. Voorwaarde is wel dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft die aan deze leeftijdseis voldoet. Is uw kind bijna 40 jaar, maar heeft hij nog geen eigen woning? Dan kunt u toch al belastingvrij schenken, mits uw kind binnen nu (2021) en eind 2023 een eigen woning koopt. U neemt dan als ontbindende voorwaarde op dat uw kind uiterlijk eind 2023 de schenking voor de eigen woning heeft gebruikt. Is daar niet aan voldaan, dan wordt de schenking teruggedraaid.

Let op: u moet het geld nú al overmaken aan uw kind en niet pas bij de aankoop van de eigen woning. Moet de hele schenking van € 105.302 gebruikt worden voor de eigen woning? Nee, als de schenking van de ouders komt, dan mag maximaal € 26.881 vrij worden besteed. Daar kan bijvoorbeeld de inrichting van de woning of een auto van gekocht worden. Of het bedrag kan als financiële buffer worden aangehouden.

Schenken op korte termijn

Na de verkiezingen gaat er mogelijk iets veranderen in de schenk- en erfbelasting. Natuurlijk geven wij als bank geen stemadvies, maar de kans bestaat dat de belastingvrije schenking van de jubelton komt te vervallen. Wilt u hier nog gebruik van maken? Dan kunt u de veilige weg kiezen door niet te wachten en de schenking op korte termijn te doen. Uw private banker overlegt graag met u of het past binnen uw wensen en doelstellingen om deze schenking te doen.


Bent u benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen over andere onderwerpen?

 • Verkiezingen 2021: financiële en fiscale voorstellen in de verkiezingsprogramma's (podcast)
 • Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor goede doelen?
 • Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor de eigen woning
 • Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor box 3?

Geschreven naar de stand van zaken op 8 februari 2021.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking

 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen NV 2023
Over ons
Veilig bankieren
Privacy & cookies
Disclaimer