Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen

4 eindejaarstips voor de DGA

Blog

Op Prinsjesdag zijn veel fiscale veranderingen aangekondigd voor de komende jaren. Genoeg reden dus om in deze laatste weken van 2022 te bekijken wat u dit jaar nog moet regelen op fiscaal gebied. Speciaal voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) behandel ik in deze blog vier onderwerpen.

1. Keer dividend pas uit na 1 januari

Als u dit jaar nog besluit tot een dividenduitkering, laat uw BV het dividend dan pas na 1 januari daadwerkelijk aan u uitkeren. Dan voorkomt u dat het in de box 3-grondslag meetelt op 1 januari 2023. Dit lijkt een overbodig advies als u het uitgekeerde dividend op uw bankrekening zet, omdat in de nieuwe box 3-systematiek (de spaarvariant) spaargeld nauwelijks belast wordt. Maar als u op 1 januari 2023 in box 3 ook overige bezittingen en schulden heeft, pakt een grondslagverhoging door het extra spaargeld negatief uit. U gaat daardoor meer box 3-belasting betalen.


Let op: als u gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling of de uitstelregelingen mag u mogelijk geen dividend uitkeren. Raadpleeg uw adviseur.

2. Verhoging lage Vpb-tarief en verlaging grens

We hebben er maar één jaar van kunnen genieten: de grens voor het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is dit jaar € 395.000. Volgend jaar daalt die grens weer naar € 200.000. Bovendien stijgt het lage tarief volgend jaar van 15% naar 19%. Alle reden om te kijken of u nog optimaal gebruik kunt maken van het 15%-tarief door het naar voren halen van winst. Heeft u bijvoorbeeld nog stille reserves die u mogelijk eerder kunt realiseren? Of een herinvesteringsreserve die u eerder kunt laten vrijvallen? Regel dat dan voor 1 januari 2023.

3. Ondernemen in de BV of in privé?

Voor volgend jaar staat dus een verhoging van het lage Vpb-tarief naar 19% gepland, net als een verlaging van de grens naar € 200.000. Voor het meerdere blijft het Vpb-tarief 25,8%. Voor 2024 komt daar een wijziging van het box 2-tarief bij. Nu is het box 2-tarief 26,9%, ongeacht de hoogte van uw box 2-inkomen. Vanaf 2024 wordt de eerste € 67.000 belast tegen 24,5%, daarboven stijgt dit tarief naar 31%. Het gecombineerde toptarief van Vpb en box 2 komt dan te liggen op bijna 49%. Daarnaast wijzigt de gebruikelijk-loonregeling. De doelmatigheidsmarge van 25% wordt afgeschaft, waardoor u mogelijk uw salaris uit de BV moet verhogen. Uw salaris uit de BV wordt belast tegen maximaal 49,5%.


Oefent u uw onderneming niet in de BV uit, maar in privé (als IB-ondernemer)? Dan wordt u voor de winst belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Door de zogenaamde MKB-winstvrijstelling is het toptarief in box 1 circa 44%.


Door al deze wijzigingen is het goed om samen met uw fiscalist te bekijken of uw huidige ondernemingsvorm nog wel de juiste is.

4. Gebruik de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De bedrijfsopvolgingsregelingen in de Successiewet en de Inkomstenbelasting staan al langere tijd ter discussie. Deze maand komt de kabinetsreactie op de evaluatie van deze regelingen. Mogelijk worden deze regelingen de komende jaren versoberd. Overleg daarom met uw fiscalist of het interessant voor u is om nog dit jaar uw onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de volgende generatie onder gebruikmaking van de huidige faciliteiten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (een van) deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met uw private banker. Vraag ook altijd advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.


Geschreven naar de stand van zaken op 14 november 2022

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2023Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer