Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen

Voor- en nadelen van schenken via een fonds op naam

In een serie van vier blogs besteedt Van Lanschot Kempen aandacht aan het schenken aan goede doelen. U kunt op verschillende manieren schenken. Deze blog gaat over de periodieke gift.

De makkelijkste manier om te geven aan goede doelen is via een eenmalige of periodieke gift. Maar voor sommige gevers is het belangrijk om zeggenschap te hebben over hoe hun gift (of legaat) besteed wordt. Het oprichten van een ‘eigen’ stichting kan dan een optie zijn. Maar een eigen stichting vergt geld en tijd. Steeds meer goede doelen bieden grote gevers daarom als alternatief de mogelijkheid van een fonds op naam. Het geschonken of nagelaten vermogen wordt dan door het goede doel (het ‘hoofdfonds’) apart geadministreerd en ingezet binnen de kaders van de doelstelling van dat goede doel, maar wel op basis van de wensen van de gever.

Aan het oprichten van een fonds op naam zijn zowel voor- als nadelen verbonden. We zetten enkele hiervan voor u op een rij.

Voordelen: 

 • Maatwerk: binnen de grenzen van de doelstelling van het hoofdfonds kunnen uw persoonlijke ambities en missie vertaald worden naar een concrete geefopdracht.
 • Dubbel werk voorkomen: door gebruik te maken van de expertise en het netwerk van het hoofdfonds is de kans kleiner dat uw middelen besteed worden aan iets dat al gedaan is.  
 • Gemak: het hoofdfonds voert de opdracht uit en neemt daarbij alle administratieve werkzaamheden voor haar rekening.
 • Anonimiteit: u kunt een fonds op naam uw eigen naam geven, maar u kunt ook anoniem blijven. Dat laatste kan niet bij een stichting, omdat dan de namen van bestuursleden zichtbaar zijn op de website of bij de Kamer van Koophandel opgevraagd kunnen worden. 
 • Langjarige ondersteuning: waar gewone en periodieke giften ophouden na uw overlijden kan een fonds op naam lange tijd ondersteuning blijven bieden aan projecten die passen binnen uw doelstelling, ook na uw overlijden. 

Nadelen:

 • Kosten: het hoofdfonds brengt kosten in rekening voor zijn werkzaamheden. 
 • Onomkeerbaar: eenmaal gegeven blijft gegeven. Wanneer u als gever niet langer overtuigd bent van het nut of de kwaliteit van het goede doel kunt u uw donatie aan het fonds niet meer terugdraaien.
 • Ultieme zeggenschap: het hoofdfonds heeft in voorkomende gevallen altijd het laatste woord over het al dan niet toekennen van een bijdrage aan een project.   

De fiscale behandeling van een fonds op naam is afhankelijk van de manier waarop de schenking gedaan wordt en gelijk aan die van een eenmalige of periodieke gift aan een goed doel met de ANBI-status. Een fonds op naam kan ook via uw testament worden ingesteld, de begunstigde stichting met ANBI-status hoeft dan geen erfbelasting te betalen over het ontvangen legaat of erfdeel.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2023Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer