NL EN

Introductie nieuw rekeningafschrift

Vanaf half mei verandert het rekeningafschrift voor de betaalrekening. Het formaat wijzigt van A5 naar A4, er komt een nieuwe lay-out inclusief IBAN. Daarnaast kent het afschrift geen gaatjes meer, wordt het dubbelzijdig geprint en verdwijnt het voorblad bij het rekeningafschrift.

Directe aanleiding voor het wijzigen van het rekeningafschrift voor de betaalrekening is dat de huidige versie niet voldoet aan de SEPA-wetgeving die per 1 augustus van kracht wordt. Deze noodzakelijke wijziging is aangegrepen om een kwaliteitsverbetering en een besparing op kosten van print, papier, enveloppen en porti door te voeren en tegemoet te komen aan de wens van veel klanten om minder papier te ontvangen.

Nieuwe tarieven
Naast de fysieke wijziging van het rekeningafschrift worden per 1 juli ook nieuwe tarieven voor betaalrekeningen en papieren afschriften geïntroduceerd. Het tarief per afschrift vervalt. Deze tarieven zijn alleen van toepassing op de PriveRekening, de KroonRekening en de Rekening-Courant.

Gewijzigde verzendfrequentie
De verzendfrequentie wordt gereduceerd. De standaard verzendfrequentie wordt maandelijks, tenzij de klant aangeeft dagelijks afschriften te willen ontvangen. Alle overige frequenties komen te vervallen.