NL EN

NVB presenteert pakket 'Toekomstgericht bankieren'

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft vandaag het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ gepresenteerd. Hierin geven de gezamenlijke banken, waaronder ook Van Lanschot en Kempen & Co, aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren. Met dit pakket wil de sector werken aan herstel van vertrouwen dat de samenleving in banken stelt.

Drie onderdelen

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een maatschappelijk statuut (waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven). Ten tweede een nieuwe Code Banken (die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering en principes over goed risicobeleid en de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn vastgelegd). En tot slot gedragsregels voor individuele medewerkers (waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar zijn). De gedragsregels vloeien voort uit de bankiersbelofte die voor alle medewerkers van banken wordt ingevoerd, gekoppeld aan tuchtrecht.

Maatschappelijke consultatie

Ruim 2200 personen en organisaties hebben in de afgelopen maanden suggesties voor verbeteringen gedaan. Op basis van die suggesties zijn de conceptstukken op een aantal punten gewijzigd.  Belangrijke toevoegingen hierin zijn meer aandacht voor duurzaamheid en de nadrukkelijke uitnodiging aan medewerkers van banken om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

In de stukken is nog duidelijker gemaakt dat het klantbelang steeds centraal staat en dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar nodig zullen banken meer inzicht bieden in hoe bijvoorbeeld tarieven zijn opgebouwd.

Tegelijkertijd met het definitief vaststellen van het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ wordt een nieuwe onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken geïnstalleerd onder leiding van Inge Brakman.

Download het pakket 'Toekomstgericht bankieren' (pdf)