NL EN

Van Lanschot – positief resultaat bij stresstest

Eind oktober 2014 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de resultaten van de Asset Quality Review (AQR) bekendgemaakt. Van Lanschot maakt geen onderdeel uit van deze beoordeling. Eind 2013 is het leningenboek van Van Lanschot al beoordeeld door externen, wat leidde tot een positief resultaat.

Europese Centrale Bank

De ECB heeft een AQR uit laten voeren voor de banken die vanaf 1 januari 2015 onder haar toezicht vallen. Lokale centrale banken dragen het toezicht over de 130 grootste banken van Europa over aan de ECB. Voor Van Lanschot blijft De Nederlandse Bank (DNB) toezichthouder.

Asset Quality Review 2013

Bij Van Lanschot is vorig jaar een AQR uitgevoerd. In overleg met DNB is in het vierde kwartaal van 2013 een gedetailleerde beoordeling van de Corporate Banking-portefeuille van zakelijke en vastgoedleningen uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse zijn positief.

De analyse bevestigt dat er geen aanleiding is om de voorzieningen op de zakelijke en vastgoedleningen te verhogen. Het kapitaal dat gerelateerd is aan dit deel van de leningenportefeuille is bovendien de komende vijf jaar ruim voldoende in de gehanteerde macro-economische stress-scenario’s.

CBRE, een van de externe experts die het onderzoek uitvoerde, concludeerde daarnaast dat de vastgoedobjecten die Van Lanschot financiert zich positief onderscheiden van wat zij een normale Nederlandse vastgoedportefeuille vindt. De portefeuille van Van Lanschot bevat meer residentieel vastgoed en minder kantoren. Ook zijn de objecten kleiner en van betere kwaliteit, waardoor ze meer liquide zijn.