NL EN

Banken roepen op tot verdere vergroening

Op 28 juni 2017 heeft Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Kempen, samen met twaalf andere CEO's van financiële instellingen, het toekomstige kabinet via een openbare verklaring opgeroepen om gezamenlijk stappen te zetten naar een klimaatneutrale en duurzame economie.

Duidelijke kaders en samenwerking gewenst
In de verklaring, die ook naar de informateur is toegestuurd, onderschrijven de ondertekenaars de inmiddels ingezette beweging richting een klimaatneutrale en duurzame economie. Tevens geven ze aan hier ook in de toekomst een wezenlijke bijdrage aan te willen blijven leveren.

Om dat mogelijk te maken wordt de overheid gevraagd heldere kaders te formuleren, en samen met het bedrijfsleven de handen ineen te slaan om meer duurzame financieringen mogelijk te maken: 'Als de overheid een helder en breed gedragen toekomstperspectief biedt, en kiest voor effectieve publiek-private samenwerking, kunnen we gezamenlijk de duurzame transitie handen en voeten geven.'

Bijdrage Van Lanschot Kempen
Als medeondertekenaar ondersteunt Van Lanschot Kempen de gepubliceerde verklaring. Met onze activiteiten dragen we al nadrukkelijk bij aan een klimaatneutrale economie. We meten, monitoren en reduceren al jaren de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie. Daarnaast hebben we een expliciet klimaatbeleid voor onze beleggingen waarbij we ondernemingen actief aanspreken op hun uitstoot. En binnen vermogensbeheer en advies bieden we onze klanten ook de mogelijkheid om te investeren in fondsen die klimaatverandering tegengaan.

Meer informatie
De volledige verklaring van de CEO's staat op de website van de NVB. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Verantwoord Ondernemen, via verantwoordondernemen@vanlanschotkempen.com.