NL EN

Van Lanschot Kempen behaalt opnieuw hoge positie in Transparantiebenchmark

Op 20 november 2019 werd in Den Haag de uitslag van de nieuwe Transparantiebenchmark gepresenteerd. Van Lanschot Kempen behaalde een mooie tiende plek en was daarmee de op één na hoogst genoteerde bank in een veld van 487 deelnemers. De top-3 werd gevormd door Schiphol, Alliander en de NS, op de voet gevolgd door ABN AMRO. 

De Transparantiebenchmark is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bestaat sinds 2004. Hoewel het ministerie zich aanvankelijk vooral op de vijfhonderd grootste Nederlandse bedrijven richtte, kunnen sinds 2008 ook kleinere bedrijven deelnemen. De benchmark heeft tot doel bedrijven te stimuleren om transparant te zijn over hun beleid en activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Meer weten?

Neem contact op met Sander Boleij, Van Lanschot Kempen Sustainability, telefoon +31 20 354 45 36, e-mail s.boleij@vanlanschotkempen.com.

Hoe gaat Van Lanschot Kempen om met verantwoord ondernemen?

Meer over de Transparantiebenchmark