NL EN

Van Lanschot Kempen Foundation publiceert Jaarverslag 2020

Vandaag heeft de Van Lanschot Kempen Foundation haar Jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Onze Foundation ondersteunt maatschappelijke activiteiten in Nederland en België. Dat doen we met financiële middelen, kennis en (werk)tijd van medewerkers, maar ook met kennis en netwerken van onze klanten. 

Voorzitter Godfried van Lanschot: "2020 is dramatisch anders verlopen dan we aan het begin van het jaar konden vermoeden. Voor velen heeft de coronapandemie bovendien grote persoonlijke consequenties gehad. De pandemie heeft ook gevolgen gehad voor de wijze waarop de Van Lanschot Kempen Foundation werkt, omdat de meeste medewerkers van Van Lanschot Kempen het grootste deel van het jaar vanuit huis hebben moeten werken.

Vanaf de oprichting van de Foundation is het inzetten van onze medewerkers een belangrijke voorwaarde bij de financiële ondersteuning van projecten en goede doelen. Dat was in 2020 vrijwel onhaalbaar en die financieringseis zou het voor de Foundation onmogelijk hebben gemaakt haar steun te geven, juist in een tijd dat steun voor velen het verschil kan maken.

Het bestuur heeft daarom besloten om dit jaar van deze voorwaarde af te wijken en onze ondersteuning voornamelijk op financieel vlak te geven. Via een inzameling bij onze klanten en medewerkers plus een grote bijdrage vanuit de Foundation zijn we in staat geweest om onze partners JINC, Humanitas, De Zonnebloem, Fonds Gehandicaptensport en het LUMC bij een specifiek coronaproject te ondersteunen.

Daarnaast ontsproten tal van initiatieven aan de creatieve geest en het maatschappelijke hart van de medewerkers van Van Lanschot Kempen."

Donatie aan Humanitas

Download

Download het jaarverslag op Van Lanschot Kempen Foundation.

Meer informatie

Neem contact op met het bestuur van de Foundation: foundation@vanlanschotkempen.com