NL EN

Evi Beheer: instappen vanaf € 10.000,-

Met ingang van 1 mei is het instapniveau voor Evi Beheer verlaagd naar € 10.000,-.

Sinds de introductie van Evi vorig najaar gold een introductieaanbod voor Evi Beheer. Op 1 februari van dit jaar liep het introductieaanbod af en werd het instapniveau voor Evi Beheer verhoogd naar € 25.000,-.

Op basis van de ervaringen die we sindsdien hebben opgedaan, is besloten om het instapniveau te verlagen naar € 10.000,-. Daarmee zijn de instapniveaus voor Evi Beheer en Evi Sparen gelijk. Het instapniveau voor Evi Advies blijft € 25.000,-.