NL EN

Duurzaam certificaat voor Van Lanschot en Kempen

Kortgeleden voerde Forum Ethibel haar jaarlijkse audit uit en zowel Van Lanschot als Kempen en Co kreeg opnieuw het Forum Ethibel Certificaat uitgereikt.

Uit onderzoek van Forum Ethibel blijkt dat Van Lanschot en Kempen en Co een verantwoord krediet-  en beleggingsbeleid hebben. Van Lanschot was de afgelopen drie jaar de enige Nederlandse bank die dit certificaat heeft ontvangen.

Over Forum Ethibel
Forum Ethibel is een Belgisch onderzoeksbureau op het gebied van duurzaamheid. Sinds 2012 screenen zij in welke mate Van Lanschot de aan haar toevertrouwde financiële middelen (spaargelden en deposito’s) uitzet in verantwoorde kredieten en eigen beleggingen. Naast de audit van de balans onderzoekt Forum Ethibel sinds 2013 ook de invulling van het verantwoorde beleggingsbeleid bij Kempen & Co.