NL EN

Kinderen vermogende Nederlanders moeten werken voor de kost

Vermogende Nederlanders zijn meer gericht op welzijn in de volle breedte, dan alleen de overdracht van het familievermogen aan hun nazaten. Het vermogen wordt met name gereserveerd voor het continueren van de levensstandaard, zowel qua gezondheid als in materiële zin. Een belangrijk ander vermogensdoel is het maken van mooie en bijzondere reizen. De kinderen moeten vooral zelf verantwoordelijkheid voor hun toekomst leren nemen. Vermogende Nederlanders vinden daarom dat de kinderen hun eigen boontjes moeten doppen: 59% zegt dat hun kroost zelf vermogen moet opbouwen. Als er aan kinderen wordt geschonken, dan is dit vooral gericht op concrete doelen zoals een studie, startkapitaal voor een bedrijf of een huis waarmee een basis wordt geboden om zelf de toekomst te lijf te gaan.

Dit komt naar voren uit een analyse van Van Lanschot in samenwerking met trendwatchbureau Extend Limits en marktonderzoeksbureau GfK in het kader van de nieuwe digitale tool Scan OverMorgen. Met deze tool kunnen klanten van Van Lanschot, samen met hun bankier, hun kwalitatieve vermogensdoelen in kaart brengen.

Schenkingen

Het goede nieuws voor kinderen van vermogende ouders is dat ‘welzijn in de volle breedte’ ook schenkingen omvat. 57% geeft aan bij leven al zoveel mogelijk te willen schenken. Uit de resultaten van de Scan OverMorgen blijkt dat een kwart van vermogende Nederlanders de studie van de kinderen als prioriteit ziet. De schenking moet dus een duidelijk doel hebben gericht op toekomstige ontwikkeling van de kinderen. Naast studie biedt men veelvuldig hulp bij de aankoop van een woning voor (studerende) kinderen en er wordt bijgesprongen als het huis van een kind onder water staat. Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: “Er wordt in Nederland volop gereserveerd en geschonken aan de kinderen. Zo is er in 2014 veelvuldig gebruik gemaakt van de tijdelijke schenkingsregeling van € 100.000,- ten behoeve van de woning, die per 1 januari 2015 afliep.”

Maar onbekommerd op het familievermogen teren is ‘not done’. 55% van de vermogende Nederlanders wil dat zijn kinderen vooral met vermogen leren omgaan. Bruens vervolgt: “Onze klanten geven aan dat de kinderen eerst een verantwoordelijkheidsgevoel moeten ontwikkelen waarin ze begrijpen dat ze beheerders van het familievermogen zijn. De kinderen moeten leren dat werk en persoonlijke ontwikkeling zinvol en belangrijk zijn.”

Maatschappelijk welzijn

Men geniet van het geven aan het goede doel: ten opzichte van vorig jaar is het aantal miljonairs dat van plan is aan goede doelen na te laten, verdubbeld naar 24%. Ook investeert men in toenemende mate in maatschappelijke verantwoord opererende bedrijven, waarbij de meerderheid van de vermogende Nederlanders (60%) het wel belangrijk vindt dat het maatschappelijk rendement ook in euro's is uit te drukken. Tony Bosma van trendwatchbureau Extend Limits: “We zien een toenemend bewustzijn dat het leven veel rijker is dan geld alleen. Begrippen als duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn geen marketingbegrippen meer, maar zijn een randvoorwaarde. Alles wat we onttrekken aan onze planeet moeten we teruggeven. Het gaat daarom steeds meer over het nastreven van persoonlijke dromen of om die voor je naasten realiseerbaar te maken. We ervaren dat geven en delen ons meer vervulling biedt.”

Scan OverMorgen

Marcel van Dongen, manager Vermogensstructurering bij Van Lanschot, constateert: “Vermogen draait niet alléén om cijfers maar vooral om wat je er mee wilt doen. Geregisseerde vermogensplanning, waarin persoonlijke ontwikkeling, sociale - en familiewaarden, zorg voor ouders en de lange termijn aan bod komen, wordt steeds belangrijker. Om dit helder in kaart te brengen, hebben we een digitale tool ontwikkeld: de Scan OverMorgen. Met deze tool kunnen onze klanten, samen met hun bankier, hun persoonlijke doelen scherp in kaart brengen. Aan de hand van de Scan praten we over deze ambities en het tijdspad: van kinderen die in het buitenland gaan studeren tot schenkingen aan goede doelen. Op basis daarvan bespreken we wat financieel haalbaar is en hoe dit bereikt kan worden. ‘Alleen groei’ is dus vaak niet het doel, maar sturen op dat wat voor hen waardevol is, daar draait het om.”

Tony Bosma van trendwatchbureau Extend Limits: "We willen specifiek inzicht en overzicht in onze eigen, persoonlijke situatie. Bovendien willen we daarop invloed kunnen uitoefenen. Flexibiliteit en persoonlijke aandacht van organisaties zijn dan een must. Binnen de samenleving zien we steeds meer een verschuiving van gedachteloos consumeren naar bewust leven. Vermogensregie gaat erom meer inzicht te krijgen in wat je nu echt drijft. En vervolgens het delen van welzijn goed te organiseren, in plaats van alleen te sturen op cijfers.”