NL EN

Reactie Van Lanschot op onderzoek Eerlijke Bankwijzer naar belastingontwijking

De Eerlijke Bankwijzer (EBW) heeft vandaag een praktijkonderzoek gepubliceerd naar Nederlandse banken en belastingontwijking (‘Dutch Banks and Tax Avoidance’). Van Lanschot wordt in dit onderzoek genoemd in verband met haar kantoren in Zwitserland en haar Luxemburgse beleggingsfondsen.

De EBW stelt in haar persbericht dat zeven Nederlandse banken - waaronder ook Van Lanschot - ‘vaag’ zouden zijn over de maatregelen die zij nemen om belastingontwijking te voorkomen. De EBW meent dat er een ‘reëel risico’ bestaat dat particuliere klanten de fiscus omzeilen door gebruik te maken van de Zwitserse kantoren van Van Lanschot.

Van Lanschot is van mening dat de conclusies van de EBW onjuist zijn. Wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en hebben een uitgebreid beleid gericht op het voorkomen van belastingontduiking en -ontwijking. Dit beleid is ook bij de EBW bekend: Van Lanschot heeft de EBW inzage gegeven in alle relevante beleidsstukken. Daarnaast heeft Van Lanschot op haar website een samenvatting van dit beleid gepubliceerd. In het onderzoeksrapport suggereert de EBW nu dat Van Lanschot haar Beleid Fiscaal Onoorbaar Gedrag volledig zou moeten publiceren.

Van Lanschot heeft de EBW al eerder laten weten waarom zij deze suggestie niet zal opvolgen. Het bewuste beleidsdocument bevat tal van voorbeelden van belastingontwijkende constructies. Deze voorbeelden zijn enkel voor intern gebruik; ze moeten er voor zorgen dat medewerkers van de bank iedere vorm van (mogelijke) belastingontwijking vroegtijdig herkennen.

Daarnaast stelt de EBW in haar onderzoeksrapport dat er een risico is dat Van Lanschot via haar Luxemburgse beleggingsfondsen klanten de gelegenheid zou geven belasting te ontwijken. Het risico zou wel ‘gering’ zijn.

Ook deze zienswijze wordt door Van Lanschot niet gedeeld. Het aanbieden van in Luxemburg genoteerde beleggingsfondsen is een sectorbreed verschijnsel, dat vooral samenhangt met marketingvoordelen en niet met belastingvoordelen. Luxemburg is - na de Verenigde Staten - de grootste jurisdictie voor beleggingsfondsen. Het overgrote deel van alle beleggingsfondsen in Nederland is in Luxemburg gevestigd. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel internationale beleggers en distributeurs de voorkeur geven aan Luxemburgse fondsen boven Nederlandse fondsen, met name omdat die laatste allerlei afwijkende (onbekende) lokale regelgeving kennen. Belastingvoordelen spelen bij de keuze voor Luxemburg dus geen rol. Zowel Van Lanschot als haar klanten behalen hiermee geen enkel belastingvoordeel.

Tot slot: in sommige media wordt gesteld dat Van Lanschot bankactiviteiten zou verrichten vanuit Luxemburg en Jersey. Dit is feitelijk onjuist. Van Lanschot heeft de EBW hier eerder op gewezen.

Hebt u een vraag?

Neemt u dan contact op met de afdeling Verantwoord Ondernemen, verantwoordondernemen@vanlanschot.com, (020) 354 45 36.

Over de Eerlijke Bankwijzer (EBW)

De EBW is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en PAX. Zij vergelijkt de belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op duurzaamheid en publiceert de resultaten van haar onderzoek op haar website. Hiermee probeert de EBW het investeringsbeleid van banken te verduurzamen.