NL EN

Resultaten nieuwe Familiebedrijven Barometer bekend

Veel ondernemers krijgen weer vertrouwen in de economie en zien de toekomst van hun eigen bedrijf zonniger in. Dit blijkt uit de jaarlijkse Familiebedrijven­Barometer; een onderzoek dat Van Lanschot sinds 2010 periodiek uitvoert onder directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De uitslag van dit jaar is de meest positieve van de afgelopen vijf jaar.

Economische vooruitzichten

Zo verwacht de helft van de ondernemers in het MKB de komende zes maanden (sterke) groei van zowel de Nederlandse economie, als hun eigen branche. Vooral op het gebied van handel en zakelijke dienstverlening zijn de verwachtingen positief. Ondernemers in de industriële branche zijn het meest gereserveerd; 58% van hen verwacht dat de economische vooruitzichten gelijkblijven.

Meest positief

Bedrijven in het MKB zijn positiever over de economische vooruitzichten dan grotere bedrijven. Vooral jonge ondernemers verwachten dat er in de toekomst voldoende financieringsmogelijkheden zijn en dat het politieke klimaat zich gunstig zal ontwikkelen. Zij denken dat de economie hierdoor een opwaartse beweging gaat maken. Opvallend is wel dat ondernemers onder de 30 jaar zich vaker zorgen maken over de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen) van hun onderneming.

Verbeteringen

Van de ondernemers verwacht 55% een verbetering van de bedrijfsresultaten in de komende zes maanden. Zij denken dit vooral terug te gaan zien in de omzet, de orderportefeuille en de winstgevendheid van hun bedrijf. Daarnaast verwachten vier op de tien ondernemers dat de werkgelegenheid binnen het bedrijf zal verbeteren. Er heerst vooral optimisme in de bouwnijverheid, onder installatiebedrijven en in de vervoers- en communicatiebranche.

Externe factoren

Maar deze positieve verwachtingen zijn nog geen reden voor een jubelstemming. Economische groei is voor een groot deel afhankelijk van externe factoren. Ondernemers maken zich wat dat betreft vooral zorgen over de wet- en regelgeving waar hun bedrijf mee te maken heeft, de administratieve lastendruk, de prijsontwikkeling in de markt en de groeiende bedrijfsrisico’s.

Personeel

Het vinden van geschikt personeel is voor veel ondernemers een grote uitdaging. Ook zijn er zorgen over de pensioenregeling en het binden van personeel. Ondanks de verhoogde pensioenleeftijd naar 67 jaar, maken ondernemers zich weinig zorgen over de vitaliteit van hun werknemers.

De eerstvolgende Familiebedrijven­Barometer zal uitwijzen of de positieve verwachtingen uitkomen. De Familiebedrijven­Barometer wordt uitgevoerd door Kien in opdracht van Van Lanschot Bankiers.