NL EN

Van Lanschot stopt met sponsoring golfsport

Sinds 2004 sponsort Van Lanschot de Nederlandse golfsport. Na tien jaar komt hier een einde aan. Eind 2014 worden de overeenkomsten met de Nederlandse Golf Federatie, Golf Team Holland en drie competitieteams niet verlengd.

In mei vorig jaar hebben we de resultaten van de strategische heroriëntatie bekend gemaakt. Kern daarvan is dat we ons transformeren naar een gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager. Bij deze nieuwe koers passen ook nieuwe keuzes ten aanzien van ons sponsorbeleid.

Golfsponsoring sinds 2004
De golfsponsoring is door Van Lanschot gestart in 2004. In bijna 10 jaar tijd hebben we een sterke positie gecreëerd in de golfsport. We kijken dan ook terug op een mooie en succesvolle sponsorperiode. Het stoppen met golfsponsoring komt niet helemaal als een verrassing. In de afgelopen jaren hebben we al een terugtrekkende beweging ingezet.

Bakens verzetten
Het stoppen met golfsponsoring betekent dat we het vrijgekomen sponsorbudget op een ander terrein gaan inzetten. Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van onze nieuwe sponsorpropositie die past bij onze nieuwe koers. Naar verwachting presenteren we deze in het najaar.