NL EN

Van Lanschot oogst waardering voor haar klimaatbeleid

Van Lanschot spant zich al jaren in om haar milieu-impact te verminderen. Deze inspanningen zijn beloond met een hoge score in het jaarlijkse onderzoek van het Carbon Disclosure Project (CDP). Vanochtend presenteerde CDP het rapport op Beursplein 5:

CDP Benelux Climate Change Report 2014

Beleggers inzicht bieden

In 2014 heeft Van Lanschot zich aangesloten bij CDP en de CDP-vragenlijst ingevuld. CDP is een non-profit organisatie die jaarlijks wereldwijd 5000 beursgenoteerde bedrijven vragen stelt over hun klimaatbeleid. CDP verifieert alle informatie en stelt deze ter beschikking aan institutionele beleggers en financiële instellingen die zijn aangesloten bij CPD. Zij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken in hun beleggingsproces. Voor beleggers zijn bedrijven die hun klimaatrisico's (of kansen) vroegtijdig in beeld hebben en daar naar handelen, interessanter dan bedrijven zonder klimaatbeleid.

Score Van Lanschot

Op basis van de ingevulde CDP-vragenlijst heeft Van Lanschot een score 84 B behaald. Volgens het CDP is dit een zeer hoge score voor een bedrijf dat voor de eerste keer data aanlevert. Het cijfer (84) van deze score betekent dat Van Lanschot zeer transparant is over haar klimaatbeleid; de bank heeft 84% van alle door CDP gevraagde data aangeleverd. De letter (B) geeft aan dat de bank ook concrete maatregelen neemt om haar klimaatimpact te verkleinen. Ten opzichte van de banken met een A-score kan de bank hier nog verder in verbeteren.

Klimaatbeleid Van Lanschot

Door de aard van haar activiteiten is Van Lanschot geen grote vervuiler. Jaarlijks stoot de bank zo'n 6.500 ton CO2 uit. Dit komt neer op 3,2 ton per fte. De belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot zijn mobiliteit (auto's en vliegtuigen) en gasverbruik. Het elektriciteitsverbruik draagt nog maar nauwelijks bij, want dat is grotendeels vergroend (Hollandse Wind Energie). Voor de periode tot aan 2020 heeft Van Lanschot zich als doel gesteld haar CO2-uitstoot per fte jaarlijks met 2% te verlagen.

Kempen en Van Lanschot ondertekenen Investor Statement on Climate Change

Onlangs hebben Van Lanschot en haar dochteronderneming Kempen het 2014 Global Investor Statement on Climate Change ondertekend. Dit statement is een initiatief van PRI (Principles for Responsible Investment) en benadrukt dat Kempen en Van Lanschot als financiële instelling een bijdrage willen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over ons milieubeleid en onze milieumaatregelen vindt u op de pagina Verantwoord. Vragen? Neem contact op met de afdeling Verantwoord Ondernemen, e-mail verantwoordondernemen@vanlanschot.com, telefoon (020) 354 45 36.