NL EN

Van Lanschot maakt wijziging in RvC bekend

Van Lanschot maakt vandaag bekend dat Abel Slippens aftreedt als lid van de Raad van Commissarissen van de bank. De heer Slippens was Commissaris van Van Lanschot sinds 2007.

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Wij zijn Abel dankbaar voor zijn rol binnen Van Lanschot in de afgelopen jaren. Zijn bijdragen aan de vergaderingen en de besluitvorming binnen onze Raad waren van grote waarde."

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is vanaf 1 augustus als volgt samengesteld: Tom de Swaan (voorzitter), Jos Streppel (vicevoorzitter), Willy Duron, Jeanine Helthuis, Heleen Kersten en Godfried van Lanschot.

Media Relations: Telefoon 020 354 45 85; e-mail mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: Telefoon 020 354 45 90; e-mail investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en
Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.