NL EN

Van Lanschot introduceert nieuwe kunstprijs voor hedendaagse kunst

Van Lanschot zal dit voorjaar een nieuwe Nederlandse kunstprijs introduceren. Deze prijs  wordt uitgereikt aan een hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. Deze prijs geeft de winnende kunstenaar een uniek podium in de Nederlandse kunstmarkt. Onderdeel van de prijs is een expositie tijdens PAN Amsterdam in de stand van Van Lanschot.

Waarom een nieuwe kunstprijs?

We moeten zuinig zijn op onze kunst en onze culturele historie. Zeker in deze tijd, waarin informatie digitaal en dus ‘ontastbaar is’, is het van groot belang te herkennen wat bewaard moet blijven. Daarom wil Van Lanschot aandacht besteden aan de vraag welke hedendaagse kunst onze tijdgeest het beste weerspiegelt.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: “Het ondersteunen van kunst is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en de identiteit van Van Lanschot. Als wealth manager is het essentieel om de betekenis van welvaart en welzijn voor klanten te begrijpen. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen financiële waarde. Kunst is een belangrijke brandstof voor ons leven in emotionele en intellectuele zin. Het verrijkt ons leven, en maakt het mogelijk om ons emotioneel en intellectueel DNA over te dragen aan de volgende generatie.”

Kandidaatstelling en jurering

De samenstelling van de jury wordt op 15 mei aanstaande bekendgemaakt. Kandidaten dienen een band te hebben met Nederland en kunnen hun voordracht tot 1 augustus 2015 insturen via vanlanschot.nl/kunstprijs. Uit alle inschrijvingen worden door de selectiecommissie 10 werken geselecteerd die het beste aan de voorwaarden voldoen. Hierna stemt het Nederlandse publiek, waarna een professionele jury de winnaar kiest.

Historie: Van Lanschot en kunst

Van Lanschot heeft sinds haar oprichting kunst verzameld. Het fundament werd gelegd in de negentiende eeuw door Godfried van Lanschot en zijn vrouw; zij waren fervente kunstliefhebbers en hun aankopen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de kunstcollectie.

Met de introductie van deze kunstprijs zet Van Lanschot een volgende stap in haar nieuwe sponsorbeleid, waarbij is gekozen voor het ondersteunen van kunst en cultuur. Dit beleid is in 2014 geformuleerd in het verlengde van de strategie en de positionering van Van Lanschot als gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager.

Van Lanschot is hoofdsponsor van PAN Amsterdam tot en met de editie van 2015. Daarnaast is Van Lanschot een 3-jarig partnership aangegaan met het Van Gogh Museum als sponsor van de nieuwe entree. Deze nieuwe entree wordt in september van dit jaar geopend.

Meer informatie over de betrokkenheid van Van Lanschot bij kunst: corporate.vanlanschot.nl/kunst.