NL EN

Annemarie Busschers wint Van Lanschot Kunstprijs

De Van Lanschot Kunstprijs 2015 is gewonnen door Annemarie Busschers. Haar werk is uit 474 inzendingen geselecteerd. Van 21 tot en met 29 november wordt het werk tijdens PAN Amsterdam in de stand van Van Lanschot, de hoofdsponsor van PAN, geëxposeerd.

Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum en voorzitter van de jury: “Onze keuze is gevallen op “Ageing” van Annemarie Busschers. Het is een krachtig werk en het kaart een onderwerp aan dat ons allen bezighoudt in de huidige maatschappij. Het past daarom bij uitstek in deze tijd. Het portret lokte tijdens het juryberaad een gesprek uit over oud worden, de angst voor vereenzaming en de wens om al dan niet een steeds hogere leeftijd te bereiken. De stijl van Busschers is direct en confronterend. Volgens de jury heeft zij haar doel om een kwetsbare oudere als een krachtig individu te portretteren zeker bereikt.”

Annemarie Busschers (1970)

Annemarie Busschers woont en werkt in Nederland. Zij is een van de grootste hedendaagse portrettisten van Nederland volgens Museum De Fundatie. Dit najaar toont Museum de Fundatie met zo’n veertig werken een overzicht van haar oeuvre. Mooi in de betekenis van aantrekkelijk of aangenaam zijn Busschers’ portretten niet: ‘Ik schilder niet om ego’s te strelen.’ Maar ook de kijker moet het beeld van zichzelf misschien wel een beetje bijstellen. Tot en met 17 januari 2016 is haar werk te zien in Museum de Fundatie-Kasteel het Nijenhuis, Heino/Wijhe.

Jurering

Uit alle inschrijvingen zijn door de selectiecommissie twaalf werken geselecteerd die het beste aan de voorwaarden voldeden. Hierna heeft het Nederlandse publiek online gestemd. De professionele jury, bestaande uit Axel Rüger, Patrick van Maris van Dijk, Laurien Schroeder, Adjiedj Bakas en Duncan Stutterheim, heeft nu uit de top-4 de winnaar gekozen.

Waarom een nieuwe kunstprijs?

We moeten zuinig zijn op onze kunstschatten. Zeker in onze tijd waarin informatie digitaal en dus ‘ontastbaar is’, is het van groot belang te herkennen wat bewaard moet blijven. Daarom wil Van Lanschot aandacht besteden aan de vraag welke hedendaagse kunst onze tijdgeest het beste weerspiegelt.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: “Het ondersteunen van kunst is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en de identiteit van Van Lanschot. Als wealth manager is het essentieel om de betekenis van welvaart en welzijn voor klanten te begrijpen. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen financiële waarde. Kunst is een belangrijke brandstof voor ons leven in emotionele en intellectuele zin. Het verrijkt ons leven, en maakt het mogelijk om ons emotioneel en intellectueel DNA over te dragen aan de volgende generatie.”

Historie

Van Lanschot heeft sinds haar oprichting kunst verzameld. Het fundament werd gelegd in de negentiende eeuw door Godfried van Lanschot en zijn vrouw; zij waren fervente kunstliefhebbers en hun aankopen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de kunstcollectie.

Met de introductie van deze kunstprijs zet Van Lanschot een volgende stap in het nieuwe sponsorbeleid, waarbij is gekozen voor het ondersteunen van kunst en cultuur. Dit beleid is in 2014 geformuleerd in het verlengde van de nieuwe strategie en de positionering van Van Lanschot als wealth manager.

Van Lanschot is hoofdsponsor van PAN Amsterdam. Daarnaast is Van Lanschot verbonden aan het Van Gogh Museum als sponsor van de nieuwe entree. Deze nieuwe entree is in september van dit jaar geopend.