NL EN

Van Lanschot introduceert de compacte Scan OverMorgen: online vermogensregie voor iedereen

Van Lanschot introduceert de online Scan OverMorgen: een toegankelijke kennismaking met Vermogensregie. Dankzij de online Scan kan iedereen zijn of haar vermogensdoelen kiezen en prioriteit geven.

Deze compacte, online versie van de al bestaande, uitgebreide Scan OverMorgen werkt met tien onderwerpen. Je kunt aangeven hoe belangrijk bijvoorbeeld hypotheek aflossen, schenking aan de kinderen, zorg, vervroegd pensioen en vermogen in stand houden voor je zijn. Zo zie je of je doelen haalbaar zijn en welke stappen je daarvoor moet zetten.

Richard Bruens, lid van de Executive Board van Van Lanschot: “De vermogensdoelen hebben betrekking op vier belangrijke levensthema’s: persoonlijk, familie, zakelijk en maatschappelijk. Dat levert een scherp beeld op van wat er voor de klant in de toekomst belangrijk is. Dit is opnieuw een mooi voorbeeld van de manier waarop we onze kennis en expertise als private bank online beschikbaar maken voor een bredere doelgroep.”
 
Na het doorlopen van de compacte Scan OverMorgen krijg je direct een overzicht waarin de gekozen doelen in tijd inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zijn er fact sheets met aanvullende en verdiepende informatie over de onderwerpen die voor jou relevant zijn. Ook kun je een afspraak met een private banker van Van Lanschot maken.

Deze online toepassing is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten. Vorig jaar heeft Van Lanschot voor haar klanten de complete Scan OverMorgen ontwikkeld. In een uitgebreid gesprek met hun private banker maken klanten met behulp van de digitale Scan een keuze uit 47 mogelijke vermogensdoelstellingen en -prioriteiten. Dat wordt vertaald in een Vermogensregierapport, waarmee een lange termijn plan kan worden gemaakt.

Top 3 van gekozen doelstellingen

De eerste duizend Vermogensregierapporten die onze private bankers voor onze klanten hebben gemaakt op basis van de Scan OverMorgen bieden een interessant inzicht in de belangrijkste doelen voor mensen met vermogen. De top 3 van gekozen doelstellingen:

1. Een onbezorgde oude dag

Meest genoemde doelstelling is het voortzetten van de huidige levensstandaard. In een fase waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt wordt zelfredzaamheid (pensioen, zorg) steeds belangrijker. Een andere veel voorkomende wens is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er is een duidelijke behoefte aan inzicht in de kosten van deze wensen en de impact daarvan op het vermogen. Instandhouding van het vermogen gecorrigeerd voor inflatie is voor bijna de helft een belangrijke doelstelling. Slechts 1 op de 3 ‘accepteert’ dat er wordt ingeteerd op het vermogen. In de huidige laagrentende omgeving blijkt dat een ambitieuzere doelstelling dan dat wellicht op het eerste gezicht lijkt.

We zien dat ook ondernemers zich zorgen maken over het realiseren van hun persoonlijke doelen, waaronder de zorg voor later en het veiligstellen van hun vermogen. Dat is opvallend, omdat uit onderzoek van Van Lanschot blijkt dat een ondernemer zijn aandacht juist richt op zijn onderneming.

2. Financiële ondersteuning van de kinderen

Vermogenden maken zich zorgen dat hun kinderen het financieel minder goed zullen hebben dan zijzelf. Met name in het spitsuur van hun leven of tijdens de studie is financiële ondersteuning meer dan gewenst. Het geld wordt wel gegeven met een doel, zoals de aankoop van de woning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fiscale mogelijkheden, zoals de schenkingsvrijstelling. Een klein deel schenkt niet alleen aan de kinderen, maar ook al aan de kleinkinderen.

3. Verhogen welzijnsniveau

De derde prioriteit is het verhogen van de kwaliteit van het eigen welzijnsniveau. De ‘extra’s’ in het leven, zoals het maken van een bijzondere reis, de aankoop van een tweede woning of luxegoederen, zijn belangrijk maar wel pas nadat de kinderen goed op weg zijn geholpen en de eigen oude dag goed geregeld is. Een andere veel gekozen prioriteit is het realiseren van maatschappelijk welzijn door het geven aan goede doelen of het doen van een maatschappelijke investering.

Doe de Scan Overmorgen zelf op vanlanschot.nl/scanovermorgen