NL EN

Van Lanschot: Aandeelhoudersvergadering stelt jaarrekening 2014 vast

De Algemene Vergadering van Van Lanschot NV heeft op 13 mei 2015 de jaarrekening over 2014 vastgesteld. De aandeelhoudersvergadering, die vandaag werd gehouden in 's-Hertogenbosch, ging ook akkoord met alle overige in stemming gebrachte voorstellen.

De aandeelhouders hebben ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 0,40 per gewoon aandeel A.

Daarnaast is Bernadette Langius benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Verder werden Tom de Swaan en Willy Duron herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Ook is Ernst & Young Accountants benoemd als externe accountant voor het boekjaar 2015 en PricewaterhouseCoopers Accountants (PwC) voor het boekjaar 2016.

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/ava.

De relevante dividenddata zijn beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/aandeel.

Financiële agenda 2015

25 augustus - Publicatie halfjaarcijfers 2015
6 november - Publicatie trading update derde kwartaal 2015