NL EN

Van Lanschot publiceert Vermogend Nederland 2015

  • Miljonairs veel positiever over de economie: 46% verwacht een verbetering (was 28%)
  • Vermogen van miljonairs (gemiddeld € 2,9 miljoen) weer op niveau van voor de crisis
  • 49% van miljonairs vindt kwaliteit van de zorg ontoereikend en verwacht verslechtering; reden om extra zorg in te willen kopen
  • Slechts 24% van de miljonairs verwacht dat hun kinderen het beter zullen krijgen dan zijzelf
  • Populariteit van het schenken aan goede doelen is verdubbeld

Van Lanschot publiceert vandaag het rapport Vermogend Nederland | Dutch Wealth Report 2015. Het rapport brengt miljonairs, en datgene wat hen drijft en beweegt, in beeld. Het is de derde keer dat dit onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS en GfK in opdracht van Van Lanschot. Drie thema’s staan dit jaar centraal: zorg, impact investeringen en kunst.

Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking en lid van de Raad van Bestuur: “Ook miljonairs moeten, net als ieder ander, prioriteiten stellen. Het continueren van de levensstandaard, goede gezondheidszorg, pensioen en andere doelen vechten om voorrang, ook als je vermogend bent. Met dit rapport geven we inzicht in de mening en de houding van miljonairs ten opzichte van hun vermogen en maatschappelijk relevante thema’s. Daarmee brengen we een invloedrijke groep Nederlanders – die meestal achter de schermen blijft – in beeld.”

Terug op het niveau van voor de crisis

Het vermogen van miljonairs is weer terug op het niveau van vóór de crisis in 2008; het gemiddeld vermogen bedraagt € 2,9 miljoen. De miljonair is veel positiever over de economie dan enkele jaren geleden. In 2014 gaf 46 procent van de vermogenden aan te verwachten dat de economische vooruitzichten voor Nederland enigszins tot sterk zouden verbeteren, maar liefst 18 procent meer dan in 2013. Over de gehele linie zijn miljonairs positiever gestemd over de economische ontwikkelingen dan de gemiddelde Nederlander. Ondanks deze positieve stemming blijft een kwart van de miljonairs sceptisch over de economische toekomst van Nederland en de ontwikkeling van het eigen vermogen. 

De volgende generatie krijgt het minder goed

Miljonairs hebben het beter dan hun ouders en naar hun eigen verwachting ook beter dan hun kinderen: 34 procent meent dat de financiële toekomst van hun kinderen enigszins tot veel slechter zal zijn dan hun eigen huidige situatie. De miljonair vindt dan ook dat de kinderen moeten leren om goed met vermogen om te gaan.

Nalaten aan goede doelen stijgt in populariteit

Ondanks de minder positieve toekomstverwachtingen voor de volgende generatie krijgen de kinderen niet altijd alles. 24% van de miljonairs zegt een groot deel van het vermogen aan goede doelen na te willen laten, een verdubbeling van de 12 procent een jaar eerder. Deze groei is met name spectaculair te noemen bij de multimiljonairs, die een stijging van 20 procent naar 59 procent laten zien. Ook het aantal miljonairs dat bij leven een groot deel van het vermogen aan goede doelen wil schenken is gestegen, van 13 naar 19 procent.

Grote zorgen over zorg

De miljonair en de gemiddelde Nederlander zijn opvallend eensgezind over het thema waar de komende jaren in geïnvesteerd moet worden door de overheid. Gezondheidszorg staat op nummer 1, gevolgd door onderwijs. De helft van de miljonairs vindt de kwaliteit van de zorg ontoereikend en verwacht dat de situatie de komende tijd verslechtert. Een grote meerderheid van de miljonairs (76 procent) wil de regie meer in eigen hand houden en wil zelf zorg inkopen indien nodig.

Maatschappelijke meerwaarde

Van de vermogenden heeft 48 procent interesse in impact investeringen. Men rekent wel op financiële soliditeit en rentabiliteit. Een grote meerderheid verwacht minimaal de inleg terug, 39 procent van de vermogenden streeft daarnaast naar het behalen van financieel rendement.

Genieten van kunst

In het onderzoek geeft 59 procent van de miljonairs aan belangstelling te hebben voor kunst. Dit is beduidend meer dan de gemiddelde Nederlander (44 procent). Van de geënquêteerde miljonairs stelt 42 procent dat de kunstinteresse zich ook uit in het hebben van een eigen collectie. Van deze groep stelt 78 procent dat het doel is van de verzameling om er plezier aan te beleven, terwijl slechts 22 procent het als belegging ziet. De meeste miljonairs zien een rol weggelegd voor vermogenden bij het steunen van de kunstsector.

Het onderzoek naar de Nederlandse miljonair

Nederland telt ruim 98.000 huishoudens (1,3 procent) met een vermogen van € 1 miljoen of meer. Het besteedbaar inkomen van miljonairs is – op jaarbasis – gemiddeld drie keer zo hoog als dat van een gemiddeld huishouden. Blaricum en Bloemendaal hadden in 2013 relatief gezien de meeste miljonairs binnen de gemeentegrenzen. Absoluut gezien wonen de meeste miljonairs in de gemeenten Amsterdam, Breda en Westland. Download voor meer informatie per provincie de bijlage bij dit persbericht (pdf).

Vermogend Nederland | Dutch Wealth Report 2015 is het derde onderzoek onder miljonairs in Nederland in opdracht van Van Lanschot. Het onderzoek bestaat uit twee delen: de CBS-beschrijving (2013) van de miljonair in Nederland en een onderzoek onder miljonairs in Nederland door onderzoeksbureau GfK (2014) uitgevoerd onder een representatieve steekproef. Naast de onderzoeksresultaten bevat het rapport interviews met onder andere zorgadviseur en ondernemer Henk Pastoors, impact investor Pieter Oostlander en kunstkenner en veilingexpert Johan Bosch van Rosenthal.

Het volledige onderzoeksrapport Vermogend Nederland | Dutch Wealth Report 2015 is op te vragen of te downloaden op http://www.vermogendnederland.nl