NL EN

Publicatie halfjaarlijkse financiële verslaggeving F. van Lanschot Bankiers NV

Van Lanschot publiceert vandaag de halfjaarlijkse financiële verslaggeving van F. van Lanschot Bankiers NV over de eerste zes maanden van 2015. Deze entiteit is een dochtervennootschap van Van Lanschot NV, die op 25 augustus 2015 haar halfjaarcijfers 2015 publiceerde. Met deze publicatie wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De genoemde verslaggeving is gepubliceerd op corporate.vanlanschot.nl/rapportenfvlbankiers.