NL EN

Van Lanschot: kennisgeving van lidstaat van herkomst

Dit is een persbericht ingevolge artikel 5:25a van de Wet op het financieel toezicht.

Nederland is de lidstaat van herkomst van Van Lanschot NV en F. van Lanschot Bankiers NV voor de toepassing van de transparantierichtlijn (EU richtlijn 2004/109/EC), zoals geïmplementeerd in de Nederlandse wet.

Persbericht: Kennisgeving van lidstaat van herkomst (pdf)