NL EN

Van Lanschot stemt in met herstelkader rentederivaten

Van Lanschot stemt in met het uniform herstelkader voor klanten met rentederivaten. Dit betekent dat wij de betreffende klanten een coulancevergoeding zullen aanbieden. Hiervoor verwachten wij een extra voorziening te nemen van € 7 miljoen tot € 9 miljoen, die zal worden verwerkt in onze tweede kwartaalcijfers. In combinatie met de eerdere voorziening bedraagt het totale hiervoor gereserveerde bedrag naar verwachting circa € 11 miljoen.

Van Lanschot heeft zakelijke klanten tot en met 2013 op zorgvuldige wijze rentederivaten aangeboden in het kader van haar zakelijke kredietverlening, als alternatief voor vastrentende leningen. Het aantal klanten en ook het aantal verkochte rentederivaten was relatief beperkt. Van Lanschot paste maatwerk toe: er werden alleen gewone renteswaps en rentecaps aangeboden die aansloten bij kredietverlening aan klanten. Van Lanschot stemt in met het herstelkader om een efficiënte afwikkeling van de derivaten-dossiers van MKB-klanten mogelijk te maken.

Van Lanschot heeft sinds 2014 geen nieuwe rentederivaten meer aangeboden.

Persbericht - Van Lanschot stemt in met herstelkader rentederivaten (pdf)