NL EN

Van Lanschot lanceert de GovernanceScan

Beter inzicht ondersteunt professionalisering van de charitatieve sector

De samenleving vraagt maatschappelijke organisaties in steeds sterkere mate om verantwoording af te leggen over hun bedrijfsvoering. Met de GovernanceScan van
Van Lanschot krijgen bestuurders van fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en religieuze instellingen beter inzicht in hun bedrijfsvoering en kunnen zij hun organisatie verder professionaliseren.
 
Van Lanschot richt zich met een speciaal team van experts op de financiële dienstverlening aan charitatieve instellingen. Ruud van de Ven, wealthmanager Verenigingen & Stichtingen: “De charitatieve sector professionaliseert door toenemende wet- en regelgeving, reputatiemanagement en good governance. Bestuurders willen zelf ook meer grip krijgen op de bedrijfsvoering van hun organisatie. Met de GovernanceScan is Van Lanschot de eerste bank die bestuurders van verenigingen en stichtingen meer inzicht biedt in hun bestuurs- en bedrijfsvoering. De resultaten bieden een handvat om met onze klanten in gesprek te gaan over good governance en hier vervolgens mee aan de slag te gaan.”

Hoe werkt de GovernanceScan?

De GovernanceScan is een online tool waarin thema’s worden behandeld zoals administratieve organisatie, bestuur, wet- en regelgeving, financiën en gedragscodes & normen. Per thema wordt door de bestuurders aangegeven hoe dit binnen de organisatie geregeld is en hoe belangrijk het wordt gevonden. Op basis van de antwoorden van de bestuurders wordt een rapport opgesteld, dat de bestuurders direct inzicht geeft. Voorbeelden van aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een beleggingsstatuut en onduidelijke bestuursbevoegdheden. Vervolgens bespreken wij met de bestuurders de aandachtspunten en bepalen wij samen de eventuele vervolgstappen. Een organisatie kan kiezen voor een uitgebreide GovernanceScan en een workshop voor alle bestuurders. Op deze manier is de organisatie goed voorbereid op de toekomst en is zij nog beter in staat haar doelstellingen te realiseren.

Van Lanschot Verenigingen & Stichtingen

Van Lanschot ondersteunt binnen het specialisme Verenigingen & Stichtingen fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en religieuze instellingen met adviezen en oplossingen op maat. Van een optimale regie over het vermogen tot ondersteuning bij governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Ook bieden we toegang tot ons uitgebreide netwerk met onder andere gespecialiseerde accountants en organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor bestuurders om zo kennis en ervaringen te delen.

Bekijk de GovernanceScan op vanlanschot.nl/governancescan.

 

Persbericht - Van Lanschot lanceert de GovernanceScan (PDF)