NL EN

Kempen fiduciair vermogensbeheerder pensioenfonds Banden- en Wielenbranche

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche heeft Kempen Capital Management (Kempen) aangesteld als haar fiduciair manager. Het bedrijfstakpensioenfonds telt 18.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa EUR 600 miljoen. Kempen zal zorgdragen voor strategische advisering, managerselectie en monitoring, en risicomanagement.

“Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche is in 2016 een tender voor het vermogensbeheer gestart”, zegt Ruud Spuijbroek, voorzitter van het pensioenfonds. “Na een uitgebreid selectietraject is Kempen gekozen als onze fiduciair manager. Van alle aanbieders kwam Kempen het beste tegemoet aan onze wensen. We merkten in de gesprekken dat ze naar ons luisteren. Kempen beschikt natuurlijk over diepgaande inhoudelijke kennis. De korte lijnen bij Kempen en de proactieve houding spreken ons enorm aan.”

Paul Gerla, bestuursvoorzitter bij Kempen: ‘Er is een duidelijke trend in de markt: institutionele beleggers zijn op zoek naar kostenbewuste vermogensbeheeroplossingen die volledig zijn toegespitst op hun behoeftes. Wij proberen klanten zoveel mogelijk te ontzorgen en zien deze aanstelling als een bevestiging van onze positie in de markt voor fiduciair management. Wij zijn heel enthousiast dat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche voor ons kiest. Dit sluit aan bij onze ambitie om verder te groeien in deze markt.”