NL EN

Van Lanschot Kempen: kapitaaluitkering van € 1 per aandeel op 20 december 2017

Van Lanschot Kempen zal op 20 december 2017 het eerder aangekondigde bedrag van € 1 per geplaatst gewoon aandeel A (in totaal ruim € 41 miljoen) aan haar aandeelhouders uitkeren.

Aandeelhouders stemden in met deze kapitaalteruggave tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 oktober. Op 12 december verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 20 december.

De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd.

Deze kapitaaluitkering is de volgende stap in de uitvoering van onze kapitaalstrategie. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders. De CET I-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

 

Belangrijke data met betrekking tot de kapitaaluitkering:
Ex-datum:                  18 december 2017
Record-datum:           19 december 2017
Betaaldatum:             20 december 2017

 

Persbericht Van Lanschot Kempen: kapitaaluitkering van € 1 per aandeel op  20 december 2017