NL EN

Van Lanschot Kempen publiceert jaarverslag 2017

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag het geïntegreerde jaarverslag over 2017. In dit verslag wordt financiële en niet-financiële informatie in samenhang met elkaar gepresenteerd. Daarmee bieden we onze aandeelhouders en andere stakeholders een integraal overzicht van onze prestaties en onze toegevoegde waarde als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager.

Het Engelstalige jaarverslag - bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en een aantal bijlagen - is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/resultaten.

Daarnaast komt er een Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2017 beschikbaar. De online versie wordt gepubliceerd op vanlanschotkempen.com/resultaten; een gedrukte versie komt later beschikbaar en kan via onderstaande e-mailadressen worden aangevraagd.

Financiële agenda 2018

13 maart  Oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
25 april    Trading update eerste kwartaal 2018
25 april    Algemene Vergadering van Aandeelhouders
27 april    Ex-dividend datum
30 april    Registratiedatum
8 mei       Betaaldatum dividend 2017
22 augustus  Halfjaarcijfers 2018
2 november  Trading update derde kwartaal 2018

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Persbericht - Van Lanschot Kempen publiceert jaarverslag 2017 (pdf)