NL EN

Van Lanschot Kempen: aandeelhoudersvergadering stelt jaarrekening 2017 vast en stemt in met benoeming Maarten H. Muller als lid van Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 31 mei 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld. De AVA, die vandaag werd gehouden in ’s-Hertogenbosch, ging ook akkoord met alle overig in stemming gebrachte voorstellen.

Daarmee heeft de AVA ook ingestemd met de voorgestelde benoeming van Maarten H. Muller als lid van de Raad van Commissarissen. Maarten H. Muller volgt hiermee Godfried van Lanschot op, die zijn maximale benoemingstermijn heeft bereikt.

Daarnaast hebben de aandeelhouders ingestemd met het beloningsvoorstel voor de Raad van Bestuur en het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 1,45 per gewoon aandeel A.

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/AVA.
De relevante dividenddata zijn beschikbaar op vanlanschotkempen.com/aandeel.

 

FINANCIËLE AGENDA 2018

22 augustus        Publicatie halfjaarcijfers 2018

2 november        Publicatie trading update derde kwartaal 2018  

 

Persbericht