NL EN

Aandeelhouders Van Lanschot Kempen keuren voorgestelde kapitaalteruggave goed

De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben vandaag het voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel goedgekeurd, dat werd aangekondigd op 22 augustus 2018. De aandeelhouders stemden in met dit voorstel tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering in ‘s-Hertogenbosch.

De kapitaaluitkering van in totaal ruim € 60 miljoen zal in beginsel plaatsvinden in december 2018, na het verstrijken van  de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor een dergelijke kapitaalteruggave. De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee de kapitaalteruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Karl Guha, CEO zei: ‘We zijn zeer verheugd dat onze sterke kapitaalpositie ons de ruimte geeft om dit voorstel aan onze aandeelhouders te doen. Het is onze ambitie om ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders in de periode tot en met 2020. Inclusief deze kapitaalteruggave van ruim € 60 miljoen hebben we in totaal € 210 miljoen hiervan gerealiseerd.’

Frans Blom benoemd in Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen

Tijdens de vergadering hebben aandeelhouders ook ingestemd met de voorgestelde benoeming van Frans Blom (1962) als lid van de Raad van Commissarissen.

Willy Duron, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘We zijn erg blij dat Frans Blom zal toetreden tot de Raad van Commissarissen. Hij heeft veel ervaring met het opzetten en implementeren van groeistrategieën en veranderprocessen binnen organisaties en heeft diepgaande kennis van de financiële sector. Zijn kennis en vaardigheden zijn een goede aanvulling binnen de Raad van Commissarissen.’

Voorgenomen data met betrekking tot de kapitaaluitkering:

Ex-datum  17 december 2018
Record-datum 18 december 2018
Betaaldatum  19 december 2018


Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Persbericht - Aandeelhouders Van Lanschot Kempen keuren voorgestelde kapitaalteruggave goed (pdf)