NL EN

AVA stelt jaarrekening 2018 vast en stemt in met herbenoeming Willy Duron en Bernadette Langius als lid van Raad van Commissarissen

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft op 22 mei 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld.

De AVA, die vandaag werd gehouden in ’s-Hertogenbosch, ging ook akkoord met alle overige in stemming gebrachte voorstellen. De AVA heeft onder meer ingestemd met de voorgestelde herbenoeming van Willy Duron voor een periode van twee jaar en de herbenoeming van Bernadette Langius voor een periode van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 1,45 per gewoon aandeel A.

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/AVA. De relevante dividenddata staan onderaan dit bericht.

 

FINANCIËLE AGENDA 2019 

24 mei  Ex-dividend datum
27 mei  Record date
3 juni Betaaldatum dividend 2018
27 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019

 

Persbericht AVA 2019