NL EN

Van Lanschot Kempen publiceert Jaarverslag 2020

Gepubliceerd: 8.00 uur

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2020. In dit verslag bieden we onze aandeelhouders en andere stakeholders een integraal overzicht van onze resultaten in 2020 en onze toegevoegde waarde als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager. Het verslag is dit jaar voor het eerst opgesteld conform het European Single Electronic Format (ESEF).

Het Engelstalige jaarverslag - bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening, het remuneratierapport en een aantal bijlagen - is beschikbaar op onze website op de pagina Financiële resultaten.

Meer informatie

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download

Persbericht (pdf): Van Lanschot Kempen publiceert Jaarverslag 2020