NL EN

Van Lanschot en De Goudse tekenen samenwerkingsovereenkomst op het gebied van assurantiën en vermogensbeheer

F. van Lanschot Bankiers NV en De Goudse NV hebben vandaag de koopovereenkomst getekend voor de overdracht van 51% van de aandelen van Van Lanschot Assurantiën Holding BV aan De Goudse NV. Op 17 augustus jl. kondigde Van Lanschot aan dat zij voornemens was een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met De Goudse. De activiteiten van Van Lanschot Assurantiën worden voortgezet onder de naam Van Lanschot Chabot BV. Van Lanschot en Van Lanschot Chabot hebben een exclusieve distributieovereenkomst afgesloten voor een periode van 20 jaar.
 
De samenwerkingsovereenkomst met De Goudse is tweeledig. Naast het feit dat De Goudse 51% van de aandelen van Van Lanschot Assurantiën Holding BV overneemt, is overeengekomen dat De Goudse een deel van haar vermogen in beheer geeft bij - en het strategisch advies van haar vermogen overdraagt aan - Kempen & Co, een dochtervennootschap van Van Lanschot. De Goudse geeft  350 miljoen van haar beleggingsportefeuille in beheer bij Kempen Capital Management. Daarnaast wordt Kempen Capital Management als strategische beleggingspartner verantwoordelijk voor de advisering met betrekking tot bijvoorbeeld assetallocatie, portefeuilleconstructie en risicomanagement, alsmede voor de transactieuitvoering en de administratie van de totale beleggingsportefeuille ter waarde van circa  1,5 miljard.
 
De overdracht van de aandelen vindt naar verwachting plaats op 30 november 2007. De Ondernemingsraden van Van Lanschot en De Goudse hebben een positief advies uitgebracht met betrekking tot de transactie.
 
's-Hertogenbosch, 16 november 2007
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com.
 
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot Bankiers staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: