NL EN

Van Lanschot introduceert Van Lanschot Eurozone Trigger Note III

Na een succesvolle introductie van Van Lanschot Eurozone Trigger Note I en II, komt Van Lanschot met een vervolg: Van Lanschot Eurozone Trigger Note III. Deze Note, met een potentiële coupon van 12% per jaar, keert uit bij een gelijk gebleven of gestegen Dow Jones EURO STOXX 50-index.
 
Met Van Lanschot Eurozone Trigger Note III biedt Van Lanschot beleggers de mogelijkheid hun vertrouwen in de Europese aandelenmarkt om te zetten in een transparante, relatief kortlopende belegging met een goede rendementsverwachting.
 
De looptijd van Van Lanschot Eurozone Trigger Note III is maximaal vijf jaar. De uitkering van de coupon is afhankelijk van de ontwikkeling van de Dow Jones EURO STOXX 50-index. Deze Index is samengesteld uit de vijftig grootste ondernemingen uit de Eurozone en kenmerkt zich door een grote spreiding over landen en sectoren.
 
De startwaarde van de Dow Jones EURO STOXX 50-index wordt aan het begin van de looptijd van de Note, op 14 december 2007, bepaald. Elk jaar, op de peildatum, wordt de slotkoers van de Index vergeleken met de startwaarde. Wanneer de slotkoers op één van deze peildata gelijk is aan of hoger is dan de startwaarde, volgt aflossing van de nominale waarde van de Note, inclusief enkelvoudige interest van 12% per jaar.
 
Als de Dow Jones EURO STOXX 50-index aan het einde van de maximale looptijd van vijf jaar, met maximaal 30% is gedaald ten opzichte van de startwaarde, dan ontvangt de belegger de nominale waarde van de Note terug. Is de Index meer dan 30% gedaald, dan ontvangt de belegger de nominale waarde van de Note minus de procentuele daling van de Index.
 
Inschrijven op Van Lanschot Eurozone Trigger Note III kan van 26 november tot en met 14 december 2007, 15.00 uur. De nominale waarde is 1.000,00 met een uitgifteprijs van 101% - 101,5%. De definitieve uitgifteprijs wordt vastgesteld op 17 december 2007. De Notes worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en zijn dagelijks verhandelbaar.
 
's-Hertogenbosch, 26 november 2007
 
 
Disclaimer:
F. van Lanschot Bankiers N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Van Lanschot Eurozone Trigger Note III kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Neem uw beslissing om in Van Lanschot Eurozone Trigger Note III te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus. Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van Van Lanschot. Het Prospectus is ook te raadplegen via www.vanlanschot.com.  
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Van Lanschot Private Investments: Gertrude Winters, Product Manager Structured Products.
Telefoon + 31 (0)73 548 8617; E-mail g.r.winters@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot Bankiers staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: