NL EN

Van Lanschot: Succesvolle terugkoop van Floating Rate Notes

F. van Lanschot Bankiers N.V. maakt de succesvolle afronding bekend van de uitnodiging voor het terugkopen van haar Floating Rate Notes ter waarde van EUR 600.000.000, met als vervaldatum mei 2012.
 
F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) heeft vandaag bekendgemaakt dat de uitnodiging aan houders van de uitstaande Floating Rate Notes van Van Lanschot ter waarde van EUR 600.000.000 met als vervaldatum mei 2012 (de Notes), zoals beschreven in het Invitation Memorandum d.d. 12 februari 2008, om tegen contante betaling hun Notes aan te bieden aan Van Lanschot, succesvol is afgerond.
 
Houders van de Notes hebben in totaal voor EUR 463.087.000 aan Notes aangeboden. Dit is 77,18 % van de uitstaande hoofdsom. Van Lanschot heeft deze aanbiedingen geaccepteerd.
 
Conform de voorwaarden van het Invitation Memorandum d.d. 12 februari 2008, ontvangen houders van Notes die hun Notes uiterlijk op 21 februari 2008 hebben aangeboden een koopprijs van 100 % van de hoofdsom van iedere Note van EUR 1.000. Houders van Notes die na deze datum, maar op of voor 3 maart 2008, hun Notes hebben aangeboden, ontvangen een koopprijs van 99,5 % van de hoofdsom van iedere Note van EUR 1.000.
 
Vergaderingen van houders van Notes
Tijdens de vergadering van de houders van Notes op 5 maart 2008 hebben de houders van de Notes besloten om Van Lanschot het recht te geven om de voorwaarden van de Notes te wijzigen. Daarmee heeft Van Lanschot het recht om alle uitstaande Notes die niet zijn teruggekocht, terug te kopen tegen 99,5 % van de hoofdsom van iedere Note.
Ook houders van de Lower Tier II Floating Rate Notes van Van Lanschot ter waarde van EUR 200.000.000 met als vervaldatum februari 2016, hebben tijdens een vergadering van houders van deze notes op 5 maart 2008 de wijziging van de voorwaarden van de Notes goedgekeurd.
 
Naar aanleiding van het besluit in de vergadering van de houders van de Notes op 5 maart 2008 om Van Lanschot het recht te geven om de voorwaarden van de Notes te wijzigen, heeft Van Lanschot aangekondigd dat het voornemens is alle uitstaande, niet aangeboden Notes op 28 maart 2008 terug te kopen tegen 99,5 % van de hoofdsom van iedere Note van EUR 1000.
 
Dit persbericht is een ingekorte versie en een vertaling van het Engelstalige persbericht. De tekst van het Engelstalige persbericht is leidend.
 
's-Hertogenbosch, 6 maart 2008
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com.
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: vermogende particulieren, het middelgrote (familie)bedrijf en institutionele beleggers. Van Lanschot Bankiers staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: