NL EN

Van Lanschot: ontwikkeling eerste kwartaal 2008

In het eerste kwartaal van 2008 was de instroom van relaties en toevertrouwde middelen bij Van Lanschot opnieuw groot. Van Lanschot blijft dus profiteren van de consolidatieslag die momenteel in de Nederlandse financiële sector plaatsvindt.
 
Met name als gevolg van de daling van de aandelenkoersen (MSCI World Index:
-16% in het eerste kwartaal 2008) lieten de assets under discretionary management van particulieren per saldo een afname zien. Het totaal van de assets under discretionary management nam echter toe, doordat het voor instituten beheerde vermogen steeg dankzij het inwerking treden van een aantal grote beheercontracten.
 
Bij een groeiende balans stegen zowel de funding ratio als de kapitaalratio's ten opzichte van de al solide niveaus per ultimo 2007. Van Lanschot heeft geen directe of indirecte beleggingen in de subprime sector en behoefde hierop dus ook in het eerste kwartaal niet af te schrijven.
 
Het negatieve marktsentiment heeft duidelijk invloed gehad op de effectenprovisies van de bank. Beleggers waren minder geneigd tot handelen waardoor de transactieprovisies lager uitkwamen, terwijl de gedaalde koersen ook een drukkende invloed hadden op de bestands- en beheerprovisies. Hierdoor bleven de provisie-inkomsten in de eerste drie maanden sterk achter bij die van vorig jaar. Het interestresultaat nam daarentegen toe, dankzij hogere volumes. De rentemarge bleef nagenoeg gelijk, als resultante van krappere marges aan de passiefzijde en verbeterde marges aan de actiefzijde. De totale kosten waren de eerste drie maanden van het jaar ongeveer gelijk aan die van een jaar eerder. Maar per saldo bleef het resultaat over het eerste kwartaal duidelijk achter bij dat van vorig jaar.
 
Op basis van het resultaat over de eerste drie maanden verwacht de bank dat de winst per aandeel dit jaar zal achterblijven bij die van vorig jaar. De uiteindelijke hoogte van de winst per aandeel hangt mede af van wanneer het sentiment op de aandelenmarkten zich zal normaliseren.
 
's-Hertogenbosch, 8 mei 2008

 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot Bankiers staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: