NL EN

Wijzigingen in Raad van Bestuur Van Lanschot en in Directie en Raad van Commissarissen Kempen & Co

Hanso Idzerda treedt terug als lid Raad van Bestuur Van Lanschot
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (62) in oktober 2008, zal Hanso Idzerda per 1 oktober 2008 terugtreden als lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. Hanso Idzerda maakt sinds 20 oktober 2004, na de overname van CenE Bankiers door Van Lanschot Bankiers, deel uit van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. De Raad van Bestuur dankt de heer Idzerda voor zijn bijdrage aan het succes van de onderneming. In het bijzonder de succesvolle integratie van CenE Bankiers en de aansluiting van Kempen & Co, sinds 2 januari 2007 onderdeel van Van Lanschot, zijn voorbeelden van projecten waaraan de heer Idzerda een bijdrage leverde en waarvoor de bank hem zeer erkentelijk is.
 
Wijzigingen in samenstelling Directie Kempen & Co
De Directie van Kempen & Co bestaat momenteel uit Ieko Sevinga (42, voorzitter) en Hanso Idzerda. De laatste zal per 1 oktober 2008 eveneens terugtreden als statutair directeur van Kempen & Co en per die datum worden opgevolgd door Jan Willem Meeuwis (54). Jan Willem Meeuwis is afkomstig van ABN AMRO, waar hij diverse posities heeft bekleed binnen Investment Banking, als laatste in de functie van Senior Executive Vice President Global Clients (Netherlands). De Nederlandsche Bank heeft inmiddels met zijn benoeming ingestemd. De Directie van Kempen & Co bestaat per 1 oktober 2008 uit Ieko Sevinga (voorzitter) en Jan Willem Meeuwis.
 
Als gevolg van het vertrek van Hanso Idzerda zullen de verantwoordelijkheden van Ieko Sevinga binnen de Raad van Bestuur van Van Lanschot worden uitgebreid. In dat kader treedt deze op 1 januari 2009 terug als voorzitter van de Directie van dochterbedrijf Kempen & Co. Jan Willem Meeuwis zal per deze datum de rol van directievoorzitter van Kempen & Co overnemen.
 
Verder is Kempen & Co voornemens om Michel van de Coevering (40), momenteel CFO bij Kempen & Co, Paul Gerla (42), momenteel voorzitter van de Directie van Kempen Capital Management, en Joof Verhees (47), momenteel Managing Director bij Kempen Securities, per 1 januari 2009 tot statutair directeur van Kempen & Co te benoemen. Een en ander onder het voorbehoud dat wordt voldaan aan alle vereisten, waaronder het verkrijgen van goedkeuring van de toezichthouder. Michel van de Coevering, Paul Gerla en Joof Verhees blijven naast hun nieuwe rol als statutair directeur van Kempen & Co werkzaam als respectievelijk CFO, voorzitter van de Directie van Kempen Capital Management en Managing Director Securities.
 
Vanaf 1 januari 2009 bestaat de Directie van Kempen & Co daarmee uit Jan Willem Meeuwis (voorzitter), Michel van de Coevering, Paul Gerla en Joof Verhees.
 
Wijziging in samenstelling Raad van Commissarissen Kempen & Co
Ieko Sevinga treedt per 1 januari 2009 toe tot de Raad van Commissarissen van Kempen & Co. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Kempen & Co wordt daarmee per 1 januari 2009 als volgt: Floris Deckers (voorzitter), Paul Loven, Ieko Sevinga en Peter Zwart.
 
Overige benoemingen
John Hak (41), statutair directeur van Kempen & Co Corporate Finance en lid van het Management Team van Kempen & Co, zal met ingang van 1 januari 2009 overstappen naar Van Lanschot. Hij zal als concerndirecteur toetreden tot de directie van het participatiebedrijf en binnen deze directie voor het participatiebedrijf eindverantwoordelijk zijn. In zijn nieuwe functie gaat hij deel uitmaken van het Management Team van Business Banking van Van Lanschot.
 
De vrijgekomen positie van statutair directeur bij Kempen & Co Corporate Finance zal worden vervuld door Paul Pruijmboom (40) en Jeroen Kroes (34), beiden binnen Kempen & Co reeds geruime tijd werkzaam als Directeur Corporate Finance. Paul Pruijmboom zal tevens deel gaan uitmaken van het Management Team van Kempen & Co.
 
's-Hertogenbosch, 5 september 2008
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 125 05 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: