NL EN

Van Lanschot: Aandeelhouders keuren voorgenomen uitgifte preferente aandelen goed

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Van Lanschot NV heeft op 17 december 2008 ingestemd met het voorstel tot een statutenwijziging. Deze statutenwijziging houdt verband met de voorgenomen uitgifte van preferente aandelen ter versterking van de kapitaalpositie die Van Lanschot op 1 december 2008 bekendmaakte. Daarnaast ging de BAVA akkoord met de bijbehorende voorgestelde bevoegdheden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV.
 
Deze bevoegdheden van de Raad van Bestuur hebben betrekking op de besluiten tot de uitgifte van de preferente aandelen, de besluiten tot de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte, en het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot een mogelijke toekomstige inkoop van de uitgegeven preferente aandelen.
 
's-Hertogenbosch, 17 december 2008
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 125 05 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 139 76 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: