NL EN

Van Lanschot lanceert Van Lanschot AEX Trigger Note

Van Lanschot lanceert Van Lanschot AEX Trigger Note. Deze Note heeft een potentiële coupon van 17% per jaar en speelt in op een gelijkblijvende of licht stijgende AEX-index. Deze coupon van 17% is een indicatie per 2 januari 2009. De definitieve coupon wordt vastgesteld op 2 februari 2009 en bedraagt minimaal 14%.
 
Aan deze introductie ligt onze neutrale tot gematigd positieve verwachting over de Nederlandse aandelenmarkt ten grondslag. Met Van Lanschot AEX Trigger Note biedt Van Lanschot beleggers de mogelijkheid om deze visie om te zetten in een transparante, relatief kortlopende belegging met een goede rendementsverwachting.
 
De looptijd van Van Lanschot AEX Trigger Note is maximaal vijf jaar. De uitkering van de coupon is afhankelijk van de ontwikkeling van de AEX-index. Deze Index is het gewogen gemiddelde van de 25 grootste Nederlandse beursfondsen. Het betreft veelal multinationals die weliswaar in Nederland zijn gevestigd, maar voor hun omzet niet alleen afhankelijk zijn van de Nederlandse economie.
 
De startwaarde van de AEX-index wordt aan het begin van de looptijd van de Note, op 30 januari 2009, bepaald. Elk jaar, op de peildatum, wordt de slotkoers van de Index vergeleken met de startwaarde. Wanneer de slotkoers op één van deze peildata gelijk is aan of hoger is dan de startwaarde, volgt aflossing van de nominale waarde van de Note, inclusief enkelvoudige interest.
 
Als de AEX-index aan het einde van de maximale looptijd van vijf jaar, met maximaal 50% is gedaald ten opzichte van de startwaarde, dan ontvangt de belegger de nominale waarde van de Note terug. Is de AEX-index aan het einde van de maximale looptijd van vijf jaar met meer dan 50% gedaald, dan geldt de garantie niet en ontvangt de belegger de nominale waarde van de Note minus de procentuele daling van de Index.
 
Inschrijven op Van Lanschot AEX Trigger Note kan van 12 januari tot en met 30 januari 2009, 15.00 uur. F. van Lanschot Bankiers N.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving vervroegd te sluiten of te verlengen of om de emissie zonder opgaaf van redenen terug te trekken. De nominale waarde is 1.000,00 met een uitgifteprijs van 101%. De Notes worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en zijn dagelijks verhandelbaar.
 
's-Hertogenbosch, 9 januari 2009
 
Disclaimer:
F. van Lanschot Bankiers N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Van Lanschot AEX Trigger Note kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Neem uw beslissing om in Van Lanschot AEX Trigger Note te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus. Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van Van Lanschot. Het Prospectus is ook te raadplegen via www.vanlanschot.nl.
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 125 05 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Van Lanschot Private Investments: Enrico Knoop, Product Manager Structured Products
Telefoon + 31 (0)73 548 84 30; e-mail e.knoop@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: